Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  LĪDERE tiekas ar Azerbaidžānas sieviešu – uzņēmēju delegāciju LDDK 18.10.2016.


Paldies Līgai Meņģelsonei, Aivai Vīksnai, Lilitai Bērziņai, Janai Zubrickai, Ivonnai Ķezberei, Zanei Ozolai un Ilzei Švānei par piedalīšanos.


Žurnāla BILANCE oktobra numurā (Nr.19 (391)) - lielā intervija ar mūsu Lilitu Bērziņu. Lepojamies!LĪDERES 13. ekspedīcija Rojā un Kolkā 12. un 13. jūlijā


Paldies Mārītei Šperbergai un Sarmai Mateikai par organizēšanu.


Tikšanās ar Moldovas, Ukrainas un Gruzijas uzņēmēju delegāciju 08.06.2016.


Latvijā viesojās Gruzijas, Moldovas un Ukrainas uzņēmēju un valsts pārvaldes pārstāvji, kuru mērķis ir pieredzes apmaiņas vizītē iepazīties ar Latvijas uzņēmējdarbības vidi, valsts atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai un labās prakses piemēriem.


Paldies par Inesei Novadai par uzaicinājumu LĪDERĒM piedalīties - laiks interesantās sarunās aizskrēja vēja spārniem!


Paldies Tatjanai Titarevai, Solvitai Kabakovai, Nataļjai Sterhovai, Ilzei Švānei un Ilonai Beizīterei par piedalīšanos.


Tikšanās par sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jautājumiem LR Ārlietu ministrijā 07.06.2016.       Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība ir viena no Latvijas prioritātēm starptautiskajās cilvēktiesību organizācijās, tostarp ANO Cilvēktiesību padomē, kurā Latvija ir ievēlēta uz laiku līdz 2017.gadam.
       LR Ārlietu ministrija ciešā sadarbībā ar LR Labklājības ministriju šos jautājumus aktualizē starptautiski, tostarp regulāri organizējot tematiskus pasākumus.
       07.06.2016. norisinājās tikšanās ar NVO pārstāvjiem, lai veicinātu nevalstiskā sektora līdzdalību kopīgo mērķu sasniegšanai starptautiski. LĪDERE pārstāvēja valdes locekle Lilita Bērziņa.


LĪDERE valdes vēlēšanas 19.05.2016.


Uzticamies jaunajai valdei un novēlam spēku un izturību -
Mārīte Šperberga, Aiva Vīksna, Jana Zubricka, Lilita Bērziņa, Santa Purgaile, Māra Špicberga.


Paldies par ieguldīto laiku un enerģiju -
Zane Ozola, Līga Meņģelsone, Ilze Švāne, Inese Novada.


Nākošais līmenis. Visas kopā!


LĪDERE mīļi sveic Iecavas sieviešu klubu Liepas 15 gadu jubilejā, 07.05.2016.
LĪDERES gada pārskata sapulce 31.03.2016.

08.03.2016. - SIEVIETE - LĪDERE: LĪDZVĒRTĪGA, TALANTĪGA, VEIKSMĪGA


       Paldies LĪDERE biedrei Lilitai Bērziņai, kura pastāstīja savu stāstu pasākuma dalībniecēm.

       Lilita ir SIA Numeri valdes locekle; pieredzes pārņēmēja pirmajā mentoringa programmā uzņēmējiem (MPU), izveidojusi savu uzņēmumu no nulles, un tagad ir starptautiska uzņēmuma partnere un vadītāja.
       Vairākkārt darbojusies kā mentore LĪDERE MPU.

       Foto - Anita Gaile.


LĪDERE Gaismas pilī 03.02.2016.
Biedrībai LĪDERE - 13


       Biedrības LĪDERE 13 pastāvēšanas gadi ir izveidojuši krāšņu un bagātīgu mozaīku, kurā katrs mozaīkas gabaliņš ir ar savu sirds stāstu, iezīmējot konkrēto jomu, kuru biedrība LĪDERE veidojusi un rūpīgi izkopusi visu šo gadu laikā. Jūsu ievērībai tikai daži no spilgtākajiem šiem mozaīkas gabaliņiem:
  • Joprojām biedrība LĪDERE ir tā, kas domā un strādā ar jauno uzņēmēju atbalstu un iedrošinājumu;
  • Aktīvi iesaistās jauno uzņēmēju atbalstā, veicot mentoringa pasākumus. Biedrība LĪDERE ir pirmā, kas aizsākusi šāda veida aktivitātes Latvijā;
  • Organizē un atbalsta dažādas uzņēmēju atbalsta programmas;
  • Organizē uzņēmēju izglītošanās un pieredzes apmaiņas pasākumus, vairākas reizes veiksmīgi noorganizējot starptautiska mēroga konferences;
  • Jaunu domu biedru piesaiste – par biedrības darbību izrāda interesi ievērojams skaits jaunu potenciālo dalībnieku, par ko, protams, liels prieks.
       Tieši dzimšanas dienas vakarā - 2016.gada 3.februārī biedrības LĪDERE biedres sanāks kopā uz šogad pirmo kopīgo tikšanos, lai iezīmētu nākotnes perspektīvu, kā galveno kodolu saglabājot jauno uzņēmēju atbalstu, kas šogad noteikti transformēsies citādos mozaīkas gabaliņos - mainot līdzšinējos akcentus un izpildījumu.

       Sekojiet līdzi jaunumiem www.lidere.lv un www.facebook.com/lidere.lv/.

       Foto - "Kabinetto Mosaic Studio" veidotā mozaīkas izkārtne.


 

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 67606110; Fakss: (+371) 67606119