Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  
       Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete 2013. gada 11. septembrī izsludina konkursu "ATDZIMT NO PELNIEM".
       Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar biedrību LĪDERE, konkursa oficiālais partneris un līdzorganizators - AS "Dzintars", konkursa informatīvais partneris - žurnāls "Ieva"; konkurss notiek jau ceturto gadu.
       Konkursam pieteikumus pretendentes var iesniegt patstāvīgi vai arī trešās puses – sabiedriskas organizācijas, par pretendentes darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju organizāciju vai profesionālu asociāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas.
       Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 25.oktobris.

       2013. gada 19. decembrī notika svinīgā apbalvošanas ceremonija un par Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes konkursa "ATDZIMT NO PELNIEM 2013" galvenās balvas laureāti kļuva Biruta Čamāne no Ilūkstes. Vēl 16 labākās pretendentes ir saņēmušas Kalnietes k-dzes uzaicinājumu paviesoties Eiropas Parlamentā Briselē.
       Biedrība LĪDERE apsveic pretendentes - mentores un pieredzes pārņēmējas, kuras ir piedalījušās mentoringa programmās uzņēmējiem - Inesi Apsi-Apsīti, Everitu Dāvi, Mariku Rudzīti-Griķi, Karīnu Oboruni un Ilzi Apsīti - un īpaši priecājas par viņu panākumiem.

       Foto un video ieskats apbalvošanas ceremonijā:http://failiem.lv/u/ntphbkq

MENTORINGA APAĻAIS GALDS , 7.TIKŠANĀS

       05.12.2013. LĪDERE papildina jau esošo Mentoringa programmu uzņēmējiem ar aktivitāti - "Mentoringa apaļais galds" - viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem mentoriem, kuri piedalās prāta vētrā par pieredzes pārņēmēju interesējošiem jautājumiem.
       Pieredzes pārņēmēja, kura vēlējās saņemt pieredzējušo uzņēmēju atbalstu šoreiz, bija modes zīmola Woocoon radītāja Baiba Rēdere.
       Esam ļoti pateicīgi mentoriem, kuri piedalījās tikšanās reizē un dalījās ar savām idejām, padomiem un pieredzi - LĪDERE biedrēm Zanei Ozolai, Janai Zubrickai un Ivetai Ludvigai, kā arī mentoriem, kura piedalās LĪDERE organizētajās mentoringa programmās uzņēmējiem – Lindai Miezītei un Marikai Ģedertei.
       Jaunie uzņēmēji, ja ir interese izmantot šo iespēju, rakstiet – lidere@lid.lv. Uz tikšanos!.

     Foto:    1    2    3    4   
               

Mentoringa process konkursa „LEC BIZNESĀ” uzvarētājiem


       2013. gada janvārī noslēdzās Hipotēku bankas rīkotā biznesa ideju konkursa jauniešiem „Lec biznesā!” biznesa plānu vērtēšana un ir zināmi jaunie uzņēmēji, kuri saņem konkursa godalgas – sadarbības iespējas ar biznesa mentoru un papildu naudas balvu savas biznesa idejas īstenošanai.
       Pieci labākie biznesa plānu autori saņems 1000 latu naudas balvu savas biznesa idejas realizācijai un tiem tiks piesaistīts biznesa mentors, nākamie pieci – 500 latus un biznesa mentoru, bet vēl 20 pretendentiem būs iespēja sadarboties ar biznesa mentoru, kas dalīsies savā pieredzē, zināšanās un kontaktos. Mentorus nodrošinās biedrība LĪDERE sadarbībā ar Junior Chamber International Latvia (Starptautiskā līderu un jauno uzņēmēju asociācija).
       Mentoringa procesa ilgums ir 10 mēneši; sadarbība ar mentoriem sāksies 2013.gada aprīlī un to plānots noslēgt 2013.gada novembrī.

       Svarīgākās aktivitātes mentoringa procesa ietvaros:
 • Informatīvais seminārs - 2012.gada 22.februārī Rīgā

       Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8   

 • Pieteikšanās dalībai mentoringa procesā – līdz 2013.gada 1.martam
 • Intervijas ar pieredzes pārņēmējiem – 04.03.2013.-15.03.2013.
 • Mentoringa sadarbības pāru izveide – 18.03.2013.-22.03.2013.
 • Atklāšanas pasākums mentoringa grupai – 2013.gada 4.aprīlī Rīgā


       Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   

 • Pieredzes pārņēmēju individuālā sadarbība ar mentoriem – 2013.gada aprīlis – novembris

 • 2013.gada 8.augustā - BURBUĻNĪCAS atvēršanas svētki. Apsveicam jaunos uzņēmējus!

      Foto:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   

 • Kompetences celšanas seminārs – radošā darbnīca mentoringa grupai - 2013.gada 18.septembrī Rīgā

       Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   

 • Noslēguma pasākums mentoringa grupai – 2013.gada 15.novembrī Rīgā

http://www.hipo.lv/lv/par_banku/jaunumi/20131119_quotlec_biznesaquot_laureati_un_vinu_mentori_atskatas_uz_kopigi_paveikto

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592998314080800.1073741831.342988512415116&type=1
Žurnālists no Vācijas viesojās Latvijā

       25.09.2013. Noklausies un izlasi šeit: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/weltzeit/2264731/.

       14.08.2013. Biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna un LĪDERE valdes locekle Zane Ozola tikās ar "Deutschlandradio Kultur" (Vācija) žurnālistu Michael Frantzen.
       Intervijas laikā žurnālists uzdeva jautājumus par sievieti uzņēmējdarbībā un vadošos amatos Latvijā un mēģināja noskaidrot tos iemeslus, kāpēc Latvijā šajā ziņā rādītāji ir daudz iepriecinošāki nekā Eiropā.
BPW LATVIJA RĪGA svin savu dzīvi un 20

       16.08.2013. Latvijas Biznesa un Profesionālo Sieviešu Asociācija BPW LATVIJA RĪGA aicināja savus atbalstītājas un sadarbības partneres no visas Eiropas uz 20 gadu jubilejas svinībām.
       Asociācija 20 gadu laikā ir veicinājusi savu biedru profesionālo izaugsmi, radošo spēju izkopšanu, vērtīgas pieredzes apgūšanu, augstu darba standartu uzturēšanu biznesā un profesijā, personības pilnveidošanu un pozitīvas pašapziņas veidošanu, kā arī sieviešu līdztiesību visās dzīves jomās. Tās ir daudzas lietas, ko atbalsta un novērtē arī LĪDERE biedres.
       BPW LATVIJA RĪGA ir starptautiskās BPW organizācijas sastāvdaļa un darbojas Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju tīklā.
       Tāpēc arī biedrības LĪDERE pārstāves ar lielu prieku devās uz jubilejas konferenci, lai svētku brīdī būtu kopā ar draudzīgo organizāciju. Sveicienus un laba vēlējumus no visām LĪDERĒM nodeva biedrības valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
       Bija ļoti daudz viesu un apsveicēju gan vietējā, gan starptautiskā līmenī un LĪDERE īpaši priecājās par atkal satikšanos ar senām sadarbības partnerēm - Tuulikki Jusela no Somijas un Virve Poom no Igaunijas, kā arī tika likti jaunas sadarbības pamati ar dāmām no Vācijas, Norvēģijas, Šveices, Francijas un citām Eiropas zemēm.
       Īpaši mīļi sveicieni nozīmīgajā jubilejā - Rudītei Ķīsei, ilggadējai BPW LATVIJA RĪGA prezidentei un Irēnai Hadaņonokai, BPW LATVIJA RĪGA biedrei un ilggadējai mentorei LĪDERE mentoringa programmās uzņēmējiem.
       Vēlam vēl ilgi turpināt labos darbus gan Latvijā, gan starptautiskajā līmenī.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
Eiropas Komisijas iniciatīvas EQUALITY PAYS OFF pārstāve Latvijā

       05.08.2013. Biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna ir oficiāli apstiprināta par Eiropas Savienības iniciatīvas EQUALITY PAYS OFF nacionālo pārstāvi.

       Detalizēta informācija par iniciatīvu: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/women-mean-business/quotations/index_en.htm.
LĪDERE 10.EKSPEDĪCIJA

       09.07.2013.-10.07.2013. Šī gada jūlijs atnesa vasaras visgaidītāko notikumu – LĪDERE 10.ekspedīciju. Gandrīz pašā vasaras viducī LĪDERES devās uz Zemgali, lai izbaudītu skaistās Latvijas vietas – Rundāles pili, Tērvetes dabas parku, Vecauces pili un viesotos pie uzņēmējiem Aucē un Tērvetē.
       Ekspedīcijas katru gadu ir organizējusi biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētājas vietniece Mārīte Šperberga, bet šoreiz ekspedīcijas dalībniecēm bija iespēja izbaudīt LĪDERE biedres Aijas Vežukas viesmīlību.
       Pirmā ekspedīcijas diena bija pārpilna ar prieku un iespaidiem – viesojāmies Rundāles pilī, kur galma dāmas un galma kambarmeistara pavadībā aplūkojām pils atjaunotās un krāšņās telpas un baudījām gan seno deju, gan krāšņo tērpu burvību; Tērvetes dabas parkā raganiņas Klāras vadībā piedzīvojām dabas un pasakas saspēli. Savukārt Vecauces pilī mūs sagaidīja pārsteigumi ik uz soļa – gan muzikāli, gan iespēja aplūkot Vecauces saimniecību un Auci no pils torņa, redzēt to, ar kādu mīlestību un rūpību tiek saglabāts pils mantojums.
       Otrajā dienā apciemojām uzņēmumus Aucē un Tērvetē – SIA ”Tehnika Auce” (horizontālie un vertikālie lentzāģi, zāģlentes kokam un metālam, metālapstrāde), SIA „Dienvidi Plus” (smiltsērkšķu audzētava un dažādi produkti, kuru sastāvā ir smiltsērkšķi), SIA „EK Auce” (šūšanas uzņēmums, kurā Aija ir līdzīpašniece) un Tērvetes alus darītavu. Noslēgumā vēl apbrīnojām Tērvetes senlaiku pili un pirms došanās mājup baudījām maltīti Pūteļu krogā.

       Par izjūtām lai runā tikai dažas ekspedīcijas dalībnieču atsauksmes:
 • „Es sen nebiju guvusi tik daudz pozitīvu emociju un tik lielisku atpūtu, kas bija piesātināta ar interesantu informāciju. Kārtējo reizi pārliecinājos, ka Latvijā ir lieliski uzņēmēji, kas ir sava darba fanātiķi un savas valsts patrioti.”
 • “Liels paldies visām par kopā pavadīto laiku, bet īpaši - Aijai par augstākās raudzes meistarklasi mums visām - viesmīlībā, sava novada mīlestībā un sievietes stājā!”
 • „Šo ekspedīciju nevarēšu (un nevēlēšos) aizmirst nekad!!! To mīlestību, ko saņēmām no Aijas, un to jautrību, kas mūsos valdīja… es vēlētos vēl un vēl.”
       Ar nepacietību gaidīsim turpmākās ekspedīcijas, kuras dos daudz jaunas informācijas un pozitīvas enerģijas!

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
ZIEDOJUMS MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM REALIZĒŠANAI

       25.06.2013. Biedrība LĪDERE ir ļoti pateicīga Irēnai Hadaņonokai, ilggadējai mentorei LĪDERE organizētajās mentoringa programmās uzņēmējiem, par ziedojumu turpmākai programmas realizēšanai Latvijā.

KONKURSS "SIEVIETE LATVIJAI 2013" IR NOSLĒDZIES!


       12.06.2013. Jau 16.gadu "Latvijas Avīze" organizē vēstuļu konkursu un biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna piedalījās konkursa žūrijas darbā.

       Šogad konkurss norisinājās ar īpašu moto – „Gaidot dziesmu un deju svētkus”, tāpēc kandidātes tika izvirzītas trijās nominācijās – "ES NEGĀJU NOSKUMUSI NEVIENĀ(I) VIETIŅĀ", "TAUTIEŠAM(I) APSOLĪJU RAIBUS CIMDUS VAKARĀ" un "PIE DIEVIŅA GARI GALDI.

       Lūk, šī gada konkursa uzvarētājas:
       ES NEGĀJU NOSKUMUSI NEVIENĀ(I) VIETIŅĀ (deju kolektīvu, koru, folkloras kopu vadītājas, amatierteātru režisores):
 • Anna Kārkle, folkloras kopas „Ceiruleits” vadītāja;
 • Gaida Ivanova, Preiļu kultūras centra un Preiļu Valsts ģimnāzijas deju skolotāja;
 • Inga Zirne, triju Valmieras koru diriģente, Jāzepa Vītola Valmieras bērnu mūzikas skolas skolotāja;
 • Ilze Līviņa, Alsviķu deju kolektīva „Jandāls vadītāja un E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra horeogrāfe;
 • Edīte Siļķēna, Gulbenes Tautas teātra vadītāja;
 • Ivita Kalnozola-Kalsere, Sēmes Raganas mājas stāstniece, Sēmes amatierteātra režisore.
       TAUTIEŠAM(I) APSOLĪJU RAIBUS CIMDUS VAKARĀ (darina tautas tērpus, latviskas rotas instrumentus; sievietes, kuras latviskās prasmes un tradīcijas pratušas izmantot, lai radītu savu uzņēmējdarbību):
 • Dagnija Kupče, aušanas darbnīcas „Vēverīšas” vadītāja;
 • Vija Rulle, SIA „Atspole” audēja;
 • Karīna Šišlo, Latvijas „Saldā dzintara” idejas autore, režisore TMC „Mazā ģilde”.
       PIE DIEVIŅA GARI GALDI(rūpējas par savas dzimtas vēsturi, iekārtojot muzejus, piemiņas istabas, senlietu glabātājas, ģimenes vēstures pētnieces):
 • Antonija Šrakovska, „Birztaliņu” vēstures pētniece;
 • Rudīte Ķikuste, Doles salas dzimtu pētniece;
 • Andra Zubko-Melne, apzinājusi astoņas dzimtas paaudzes, izveidojusi dzimtas koku ar 444 personām.
       Konkursa uzvarētājas šogad tika suminātas kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgā. LĪDERE no visas sirds sveic visas Latvijas sievietes, kuras uzvarēja šī gada konkursā.
SEMINĀRS DAUGAVPILĪ KONKURSA "ESI UZŅĒMĒJS 2013" DALĪBNIEKIEM


       Pēc konkursa organizētāju - Daugavpils novada domes - uzaicinājuma biedrības LĪDERE komanda - Apmācību un biznesa treniņu uzņēmuma JARDI partnere un trenere Māra Špicberga un biedrības LĪDERE projektu vadītāja Zanda Raciborska devās uz Daugavpili, lai dalītos savā pieredzē un zināšanās ar konkursa dalībniekiem - topošajiem uzņēmējiem.
       Tikšanās notika š.g. 7.maijā plkst. 14:00 Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2 un konkursa dalībniekiem bija iespēja noklausīties Māras Špicbergas lekciju ar praktisku ievirzi "Darbs komandā".

       Vairāk informācijas par konkursu – Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   


KONFERENCE DUBLINĀ 29.-30. APRĪLĪ

       Š.g. 29.-30. aprīlī Īrijas prezidentūra rīko dzimumu līdztiesības konferenci "Sieviešu iesaistīšanās ekonomiskajos procesos un Eiropa 2020 darba kārtība", kuru finansē un atbalsta Eiropas komisija.
       Konferencē piedalījās biedrības LĪDERE projektu vadītāja Zanda Raciborska.

       Detalizēta informācija par konferenci un prezentācijas http://www.genderequality.ie/.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   


PRESES KONFERENCE - PAZIŅOS KONKURSA "MAMMU BIZNESS" UZVARĒTĒJAS

       Biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna ir uzaicināta piedalīties žurnāla MANS MAZAIS un bankas CITADELE rīkotā konkursa "Mammu bizness 2012" preses konferencē un pastāstīt par pēdējā laika tendencēm sieviešu uzņēmējdarbībā.
       Preses konference, kurā tiks paziņoti konkursa "Mammu bizness" uzvarētājas, notiks 10.aprīlī plkst.11:00 bankas CITADELE konferenču zāles telpās – Rīgā, Republikas laukumā 2A, ieeja no Eksporta ielas puses.
       Konferencē piedalīsies bankas CITADELE Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītāja Ieva Vērzemniece, žurnāla MANS MAZAIS pārstāves, un žūrijas pārstāves: bankas CITADELE Uzņēmumu apkalpošanas direkcijas vadītāja Agnese Paegle, žurnāla MANS MAZAIS galvenā redaktore Tīna Kempele, pagājušā gada konkursa uzvarētāja uzņēmēja Rita Stikāne, uzņēmēja Lotte Tisenkopfa-Iltnere un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidente Daina Pečate.
PĒTĪJUMA "SIEVIETE UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 2012" REZULTĀTU PREZENTĀCIJA

       Biedrības LĪDERE projektu vadītāja Zanda Raciborska piedalījās Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejas sanāksmē 20.03.2013. un pastāstīja par sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un "Latvijas Fakti" veiktā pētījuma "Sieviete uzņēmējdarbībā 2012" rezultātiem un svarīgākajiem secinājumiem.
       Sanāksmē piedalījās SIA Lursoft IT valdes priekšsēdētāja Daiga Kiopa, kura bija sagatavojusi sanāksmes dalībniekiem ziņojumu par sieviešu pārstāvniecību uzņēmumu valdēs un biznesā Latvijā.
LEKCIJAS RTU BIZNESA INTEREŠU KLUBA PORTFELIS DALĪBNIEKIEM

       Biedrības LĪDERE biedre, Apmācību un biznesa treniņu uzņēmuma JARDI partnere un trenere Māra Špicberga viesojās RTU Biznesa interešu klubā Portfelis un novadīja lekcijas "Līderības prasmes" 06.03.2013. un "Darbs komandā" 20.03.2013.
LĪDERE KOMANDA PIEDALĀS RALLIJĀ!

       Brīnišķīgas sakritības dēļ šogad rallijs iekrita sievietēm tik tīkamajā datumā - 8. martā - sieviešu dienā.
       Šim nolūkam LĪDERE komanda - Lilita Bērziņa, Ginta Rumba un Zane Podiņa bija rūpīgi gatavojušās - bija saorganizēts dalības auto un komanda bija aprīkota ar atšķirības zīmēm.
       Rallijs bija jautrs un sievišķīgs, par to liecināja pieteikto ekipāžu kuplais skaits- 400.
       Komanda rallijā piedalījās pirmo reizi un svarīgākais uzstādījums bija - ne tikai cīnīties par pirmo vietu, bet gūt pozitīvas emocijas šajā pasākumā.
       LĪDERES ļoti lepojas ar savas komandu - ekipāža finišēja ar numuru 327.kārtas numuru pieteikto ekipāžu konkurencē! Ir gūta noderīga pieredze un komanda domā arī nākošgad piedalīties pasākumā!

     Foto:    1    2    3    4   
LĪDERES iedvesmo sievietes Gulbenē

       28.februārī VBII Gulbenes biznesa un inovāciju inkubators aicināja dāmas uz radošas iedvesmas pasākumu "Viņa IR..."
       Pasākumā iedvesmas uzrunu teica biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna un savu stāstu par uzņēmuma Taste CAPS! izveidi izstāstīja uzņēmuma īpašniece Ilze Garanča.
       Kā atzina pasākuma dalībnieces - pasākums bijis ļoti iedvesmojošs un interesants.

     Foto:    1    2    3    4    5   
lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 67606110; Fakss: (+371) 67606119