Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  

       Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete 2012. gada 10. septembrī izsludināja konkursu "ATDZIMT NO PELNIEM".
       Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar biedrību LĪDERE, konkursa oficiālais partneris un līdzorganizators - AS "Dzintars", konkursa informatīvais partneris - žurnāls "Ieva"; konkurss notika jau trešo gadu.
       Pretendentes dalībai konkursā varēja pieteikt savu kandidatūru vai to varēja darīt trešās puses – sabiedriskas organizācijas, par pretendentes darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju organizāciju vai profesionālu asociāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas.
       Pieteikumus - vēstules līdz 2012.gada 10.oktobrim gaidīja konkursa žūrija un tika saņemti 35 pieteikumi.
       2012. gada 19. decembrī notika svinīgā apbalvošanas ceremonija un par Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes konkursa "ATDZIMT NO PELNIEM 2012" galvenās balvas laureāti kļuva cēsiniece Biruta Mežale. Uzvarētāja vada SIA B.Mežales grāmatvedības konsultāciju birojs, kā arī ir izveidojusi sieviešu resursu centru Prieks Cēsīs. Vēl 17 labākās pretendentes ir saņēmušas Kalnietes k-dzes uzaicinājumu paviesoties Eiropas Parlamentā Briselē.
       Biedrība LĪDERE apsveic pretendentes - pieredzes pārņēmējas, kuras ir piedalījušās vai piedalās mentoringa programmās uzņēmējiem - Inesi Akmani, Egiju Martinsoni, Ivitu Krastiņu un Andu Plaumu - un īpaši priecājas par viņu panākumiem.

       Foto ieskats apbalvošanas ceremonijā:http://failiem.lv/u/umwbfoi

               

Mentoringa process konkursa „LEC BIZNESĀ” uzvarētājiem


       2012. gada janvārī noslēdzās Hipotēku bankas rīkotā biznesa ideju konkursa jauniešiem „Lec biznesā!” biznesa plānu vērtēšana un ir zināmi jaunie uzņēmēji, kuri saņem konkursa godalgas – sadarbības iespējas ar biznesa mentoru un papildu naudas balvu savas biznesa idejas īstenošanai.
       Pieci labākie biznesa plānu autori saņems 1000 latu naudas balvu savas biznesa idejas realizācijai un tiem tiks piesaistīts biznesa mentors, nākamie pieci – 500 latus un biznesa mentoru, bet vēl 20 pretendentiem būs iespēja sadarboties ar biznesa mentoru, kas dalīsies savā pieredzē, zināšanās un kontaktos. Mentorus nodrošinās biedrība LĪDERE sadarbībā ar Junior Chamber International Latvia (Starptautiskā līderu un jauno uzņēmēju asociācija).
       Mentoringa procesa ilgums ir 10 mēneši; sadarbība ar mentoriem sāksies 2012. gada martā un to plānots noslēgt 2012. gada novembrī.

       Svarīgākās aktivitātes mentoringa procesa ietvaros:
 • Informatīvais seminārs - 2012.gada 24.februārī Rīgā ;

       Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   

 • Pieteikšanās dalībai mentoringa procesā – līdz 2012.gada 2.martam;
 • Intervijas ar pieredzes pārņēmējiem – 05.03.2012. – 09.03.2012.;
 • Mentoringa sadarbības pāru izveide – 12.03.2012.-20.03.2012.;
 • Uzsākšanas pasākums mentoringa grupai – 2012.gada 23.martā Rīgā ;       Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

 • Pieredzes pārņēmēju individuālā sadarbība ar mentoriem – 2012.gada aprīlis – novembris;

 • Kompetences celšanas seminārs – radošā darbnīca mentoringa grupai - 2012. gada 15.oktobrī Rīgā;

       Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   

 • Noslēguma pasākums mentoringa grupai – 2012. gada 29.novembrī Rīgā.

       Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   


MENTORINGA APAĻAIS GALDS 2012, 6. TIKŠANĀS

       Turpinām LĪDERE iniciatīvu un aicinām uz aktivitātes sesto pasākumu.
       LĪDERE papildina jau esošo Mentoringa programmu uzņēmējiem ar jaunu aktivitāti - "Mentoringa apaļais galds" - viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem mentoriem, kuri piedalās prāta vētrā par pieredzes pārņēmēju interesējošiem jautājumiem.
       Pieredzes pārņēmējs, kurš piedalījās "Mentoringa apaļajā galdā", bija zīmola FELTMORE vadītājs Renārs Špāks.
       Esam ļoti pateicīgi mentoriem, kuri piedalījās tikšanās reizē un dalījās ar savām idejām, padomiem un pieredzi - LĪDERE biedrēm Zanei Ozolai un Anitai Viļumai, kā arī mentoriem, kura piedalās LĪDERE organizētajās mentoringa programmās uzņēmējiem - Irēnai Hadaņonokai, Lindai Miezītei un Dzintaram Lūsim.
       Tikšanās organizēsim vienu reizi divos mēnešos; mēneša trešā ceturtdiena, plkst. 15:00 Rīgā, privātskolas "PATNIS" telpās, KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELĀ 8, 3.stāvā.

       Nākošā tikšanās reize - 2013.gada janvārī.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7   

KONKURSS "SIEVIETE LATVIJAI 2012" IR NOSLĒDZIES !


       Jau 15. gadu "Latvijas Avīze" organizē vēstuļu konkursu un biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna piedalījās konkursa žūrijas darbā.

       Arī šogad kandidātes tika izvirzītas trijās nominācijās - "Par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai", "Par nesavtīgu darbu sabiedrības labā" un "Par ģimenes stiprināšanu.

       Lūk, šī gada konkursa uzvarētājas:
       Sieviete par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai
 • Nellija Janaus – Rīgas kosmētikas skolas izveidotāja.
 • Inese Apse-Apsīte – zīmolu ligzdas MATKA izveidotāja.
 • Dace Meldere – privātaptiekas Sauleskalnā vadītāja, z/s „Līvi” saimniece.
 • Gunta Čepuka – SIA „Omes bodīte” un z/s „Kraujas” īpašniece.
       Sieviete par ģimenes stiprināšanu
 • Anna Volcīte – 6 bērnu, 13 mazbērnu un 4 mazmazbērnu audzinātāja no Alūksnes novada Alsviķiem.
 • Baiba Ozola – 7 bērnu māmiņa no Jelgavas.
 • Olita Spangere – 3 bērnu mamma no Bauskas novada Vecsaules pagasta.
 • Indra Abzalone – 5 bērnu māmiņa no Pārgaujas novada Straupes pagasta.
       Sieviete par nesavtīgu darbu sabiedrības labā
 • Benita Spalviņa – lauku sieviešu kluba „Dore” vadītāja no Atašienes.
 • Sigita Vaivade – „Meža ABC” dibinātāja no Kuldīgas.
 • Gundega Jēkabsone – Mazpulku vadītāja no Džūkstes pagasta.
 • Inese Immure – nedzirdīgo cilvēku interešu aizstāve no Rīgas.
       Par tradīciju ir kļuvusi arī konkursa uzvarētāju sumināšana Smārdes pagasta atpūtas bāzē "Valguma pasaule", kura šogad notika 15.jūnijā. Šogad biedrību LĪDERE pasākumā pārstāvēja valdes priekšsēdētājas vietniece Mārīte Šperberga.

       LĪDERE šogad savu īpašo balvu piešķīra Inesei Apsei-Apsītei, laureātei nominācijā "Par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai", un savās sirdīs sveicam visas Latvijas sievietes, kuras uzvarēja šī gada konkursā.

       Savukārt konkursa galvenais organizētājs – "Latvijas Avīze" sagādāja pārsteigumu LĪDERE valdes priekšsēdētājai Aivai Vīksnai. Kaut gan Aiva ilgus gadus ir darbojusies konkursa žūrijā, un viņai nebija iespēju saņemt konkursa balvu – kristāla kurpīti, "Latvijas Avīze" šogad izdarīja izņēmumu un pasniedza 3 īpašas kurpītes 3 trīs lieliskām sievietēm Latvijā:
 • Inesei Vaiderei,
 • Aivai Vīksnai,
 • Rasmai Freimanei.

       2012. gada 26.maijā biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna piedalījās Aptiekāru pavasara Simpozijā 2012 un uzstājās ar referātu "Ideja veidot savu uzņēmumu. Kā ņemt atbildību savās rokās".

NORDEA BIZNESA SKOLAS JAUNO UZŅĒMĒJU VEIKSMES STĀSTI!

       Kopā ar Nordea biznesa skolu "No idejas līdz investoram" un PechaKucha Night Rīga - aicinājums iepazīties ar Nordea biznesa skolas dalībnieku veiksmes stāstiem, ko var arī uzskatīt par šīs sezonas Nordea biznesa skolas izlaidumu.
       Nordea biznesa skolā jaunie uzņēmēji apguva veiksmīga biznesa attīstībai nepieciešamās zināšanas. PechaKucha Night Rīga ietvaros 15 drosmīgākie prezentēs savas biznesa idejas un nākotnes ieceres.
       Biedrība LĪDERE apsveic mentoringa programmas uzņēmējiem absolventi Aritu Zaķi, zīmola AriZa pārstāvi, kura ir šo 15 labāko vidū un novēl viņai turpmākus panākumus.
       Pasākums notika 2012.gada 16.maijā, plkst. 18:00 Kalnciema kvartālā, "Melnā māja", Kalnciema ielā 37, Rīgā.


MENTORINGA APAĻAIS GALDS 2012, 5. TIKŠANĀS

       16.05.2012. Turpinām jauno LĪDERE iniciatīvu - notika aktivitātes piektais pasākums.
       LĪDERE papildina jau esošo Mentoringa programmu uzņēmējiem ar jaunu aktivitāti - "Mentoringa apaļais galds" - viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem mentoriem, kuri piedalās prāta vētrā par pieredzes pārņēmēju interesējošiem jautājumiem.
       Pieredzes pārņēmēja, kuri piedalījās "Mentoringa apaļajā galdā", bija uzņēmuma SIA Riņķotāju Klubs īpašniece Kristīne Elste-Grauba.
       Esam ļoti pateicīgi mentoriem, kuri piedalījās tikšanās reizē un dalījās ar savām idejām, padomiem un pieredzi - LĪDERE biedrēm Mārītei Šperbargai un Anitai Viļumai, kā arī mentoriem, kura piedalās LĪDERE organizētajās mentoringa programmās uzņēmējiem - Marikai Ģedertei, Normundam Čiževskim, Andrejam Sergejevam un Irēnai Hadaņonokai.
       Tikšanās organizēsim vienu reizi divos mēnešos; mēneša trešā trešdiena, plkst. 15:00 Rīgā, privātskolas "PATNIS" telpās, KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELĀ 8, 3.stāvā
       Pēc vasaras atsāksim darbu 19.09.2012., plkst. 15:00


IEGŪTI NACIONĀLĀ BIZNESA PLĀNU KONKURSA REZULTĀTI


       2012. gada 8. maijā biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JAL) Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros, kuras stratēģiskais atbalstītājs ir Swedbank, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti organizēja Nacionālo Biznesa plānu konkursu. Konkursu atbalsta A. Zvejnieka fonds.
       Biznesa plānu konkurss norisinājās jau 17. reizi. Kopumā konkursa pusfinālam tika iesniegti 68 biznesa plāni no visiem Latvijas reģioniem.

       Foto reportāža no pasākuma norises vietas - http://foto.lu.lv/arhiivs/2012/e_mai/08/index.html

NOSLĒGUMA SEMINĀRS MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM DALĪBNIEKIEM


       04.04.2012. Rīgā notika 2011. gada mentoringa programmas noslēguma seminārs.
       Pasākuma norises vieta un laiks: Rīgā, Graudu ielā 68, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests telpās, 1.stāvā; plkst. 10:00-13:00.
MENTORINGA APAĻAIS GALDS 2012, 4. TIKŠANĀS

       21.03.2012. Turpinām jauno LĪDERE iniciatīvu - notika aktivitātes ceturtais pasākums.
       LĪDERE papildina jau esošo Mentoringa programmu uzņēmējiem ar jaunu aktivitāti - "Mentoringa apaļais galds" - viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem mentoriem, kuri piedalās prāta vētrā par pieredzes pārņēmēju interesējošiem jautājumiem.
       Pieredzes pārņēmēji, kuri piedalījās "Mentoringa apaļajā galdā", bija Ventspils uzņēmuma SIA "MWF" pārstāvji Evita Jansone un Mareks Drullis.
       Esam ļoti pateicīgi mentorēm, kuras piedalījās tikšanās reizē un dalījās ar savām idejām, padomiem un pieredzi - LĪDERE biedrēm Aivai Vīksnai, Ivonnai Ķezberei, Lilitai Bērziņai, Vitai Zariņai un Gaļinai Driviniecei.
       Turpmāk tikšanās organizēsim vienu reizi divos mēnešos; mēneša trešā trešdiena, plkst. 15:00 Rīgā, Graudu ielā 68, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests telpās.
       Nākamā tikšanās reize – 16.05.2012., plkst. 15:00

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7   


Biedrības „Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO”
Konkursa-nominācijas „Gada sieviete Rēzeknē 2011” apbalvojumi

       Šī apbalvojuma iniciatores ir biedrības „Uzņēmīgo sieviešu klubs „Sentio” dalībnieces. 2011. gada konkurss ir jau PIEKTAIS!
       Piecu konkursa norises gadu laikā ir godinātas 48 sabiedriski aktīvās rēzeknietes. Tas savukārt norāda uz to, cik daudz Rēzeknē ir radošu, uzņēmīgu, aizrautīgu sieviešu, kurām pilsētas iedzīvotāji izsaka savu pateicību laikā veikušas kaut ko sabiedriski nozīmīgu. Nominācijas sauklis ir - ja zini kādu sievieti, kura citu cilvēku, ģimenes, sabiedrības un pilsētas labā darījusi vairāk nekā kāds to drīkstētu prasīt, tad neklusē.
       Rēzeknes iedzīvotāji ir tie, kas atsaucās uz biedrības aicinājumu nominēt viņuprāt atbilstošāko kandidāti šim apbalvojumam.
       Nominācijas noslēguma pasākumu 08.03.2012. atbalstīja Rēzeknes pilsētas dome, Kultūras pārvalde, SIA „Inetas radoša darbnīca”, SIA „Latgales ziedi”, Veselības studija „Freija Beauty” un salons „Veselības sala”, SIA „NAGRO” lāzera terapijas kabinets.
       Laureātēm tika pasniegtas īpašas balvas.

     Foto:     1    2   LEKCIJAS RTU BIZNESA INTEREŠU KLUBA PORTFELIS DALĪBNIEKIEM

       Biedrības LĪDERE biedre, Apmācību un biznesa treniņu uzņēmuma JARDI partnere un trenere Māra Špicberba viesojās RTU Biznesa interešu klubā Portfelis un lasīja lekciju "Līderības prasmes" 29.02.2012.
       Savukārt biedrības LĪDERE Valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna kluba biedriem novadīja lekciju “Darbs komandā” 13.03.2012.
       Vēl RTU Biznesa interešu kluba biedriem būs iespēja piedalīties LĪDERE biedres Ivetas Strēles lekcijā "Finanšu plānošana" nākošajā - rudens sezonā.

     Foto - 29.02.2012.:     1    2    3    4    5    6    7    8   

     Foto - 13.03.2012.:     1    2    3    4    5   

BIEDRĪBAI LĪDERE – 9

       2012. gada 3 februārī apritēja 9 gadi kopš biedrību Līdere nodibināja astoņas uzņēmīgas sievietes. Šobrīd biedrībā ir vairāk kā 40 uzņēmējas no visas Latvijas, kas pārstāv izdevējdarbību, tūrismu, konsultāciju biznesu, apdrošināšanu, svešvalodu apguvi, būvniecību un citas darbības jomas, un biedrībā Līdere kā filiāle ir iekļāvies Rēzeknes uzņēmīgo sieviešu klubs Sentio.
       Kopš pirmajām biedrības pastāvēšanas dienām īstenota galvenā ideja: uzņēmīgus cilvēkus mudināt nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tāpēc katru gadu tika veikts pētījums Sieviete uzņēmējdarbībā, īstenots projekts Dalīsimies pieredzē, organizētas vairākas konferences uzņēmējiem un izdots uzņēmējdarbības ceļvedis Līdere.
       Šogad arī aprit 7 gadi, kopš Latvijā aizsāka darbību pirmā mentoringa programma uzņēmējiem. 2011.gadā ir jau realizētas 13 mentoringa programmas, kurās ir piedalījušies 401 dalībnieks: 187 mentori un 214 pieredzes pārņēmēji (319 sievietes un 82 vīrieši). Darbojoties programmā, daudzi jaunie un topošie uzņēmēji ieguvuši jaunas idejas, sadarbības partnerus un sapratuši, cik svarīgi ir būt kopā.
       Realizēti arī 2 mentoringa projekti: 2010. gadā - “Karjeras koučings un mentorings” sadarbībā ar biedrībām „ICF (International Coach Federation) Latvia”, „Nāc un dari!” un Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūru un 2011. gadā - “Mentoringa process konkursa “LEC BIZNESĀ” uzvarētājiem” sadarbībā ar Hipotēku banku.
       „Biedrība Līdere ir mentoringa kustības pamatlicēja Latvijā. Ik gadu tiek mērķtiecīgi, sistemātiski veidotas mentoringa programmas: pavasarī un rudenī, tādējādi sniedzot atbalstu vismaz 20 jaunajiem uzņēmējiem. Kā liecina biedrības Līdere aptaujas dati, viens no būtiskajiem šķēršļiem, uzsākot savu biznesu, ir padoma un informācijas trūkums. Mūsu Latvijas tautsaimniecībai ir vajadzīga jaunā uzņēmēju paaudze un, lai tāda rastos, ir vajadzīgs atbalsts. Pateicoties mentoringa programmām, ir attīsti vairāk kā 83 esošie uzņēmumi un nodibināti 25 jauni uzņēmumi. No piliena veidojas upes, no upēm – jūras, bet katrs padoms rada, attīsta jaunus uzņēmumus, tāds ir biedrības Līdere darbības mērķis,” uzsver biedrības Līdere valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
       Biedrības Līdere valdes priekšsēdētājas Aivas Vīksnas teikto apliecina arī saņemto pieteikumu skaits – uz vienu vietu programmā ir seši pretendenti.
       Līdere neapstājas pie sasniegtā un ir gatava darīt daudz vairāk mikro un mazo uzņēmēju atbalstam Latvijā. Līdere ir lepna, ka jau pagājušā gada nogalē uzsāka realizēt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstīto mentoringa programmu uzņēmējiem un jau 2012.gada 30. janvārī 15 jaunie uzņēmumi uzsāka sadarbību ar saviem mentoriem – pieredzējušiem uzņēmējiem.
       Līdere sadarbojas ar Hipotēku banku biznesa plānu konkursa jauniešiem „Lec biznesā!” ietvaros, kur Līdere nodrošinās mentoringa pakalpojumus labākajiem biznesa plānu iesniedzējiem.
       Līdere turpina sadarboties ar Nordea banku - Nordea Biznesa skolas “No idejas līdz investoram” projekta ietvaros un Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras centru.
       Līdere ir arī viena no organizācijām, kas pēc LDDK aicinājuma izveidoja un ir aktīvi iesaistījusies Mazo un vidējo uzņēmēju (MVU) sadarbības platformas aktivitātēs.

    Foto:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   

SEMINĀRS DAUGAVPILĪ KONKURSA "ESI UZŅĒMĒJS 2011/2012" DALĪBNIEKIEM


       Pēc konkursa organizētāju - Daugavpils novada domes - uzaicinājuma biedrības LĪDERE kompetentās lektores - Aiva Vīksna un Iveta Strēle devās uz Daugavpili, lai dalītos savā pieredzē un zināšanās ar konkursa dalībniekiem - topošajiem uzņēmējiem.
       Seminārs notika š.g. 3.februārī plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2 un konkursa dalībniekiem bija iespēja noklausīties Ivetas Strēles lekciju par "Finanšu plānošanu" un Aivas Vīksnas lekciju "Mūsdienu biznesa pamats: klients un komanda".

       Vairāk informācijas par konkursu – Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9   SEMINĀRS DOBELĒ

       Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs kopā ar Hipotēku banku (Bauskas filiāles Aizdevumu daļas vadītāja Laura Saulīte), biedrību "Līdere" (vadītāja Aiva Vīksna) un Dobeles biznesa inkubatoru (vadītājs Edgars Letinskis) 31.janvārī Dobelē aicina uz bezmaksas semināru par uzņēmējdarbības uzsākšanu, tai pieejamo atbalstu un citām iespējām, ko izmantot.
       Seminārā bija aicināti piedalīties visi, kuri vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, uzņēmēji, kuri tikai nesen darbojas biznesā, kā arī citi mazā biznesa pārstāvji.
       Seminārs notika š.g. 31.janvārī plkst. 14.00 Dobelē, Brīvības ielā 7 un bija pulcinājis patiešām kuplu dalībnieku skaitu - 30.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9   
MENTORINGA APAĻAIS GALDS 2012, 3. TIKŠANĀS

       18.01.2012. Turpinām jauno LĪDERE iniciatīvu - notika aktivitātes trešais pasākums.
       LĪDERE papildina jau esošo Mentoringa programmu uzņēmējiem ar jaunu aktivitāti - "Mentoringa apaļais galds" - viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem mentoriem, kuri piedalīsies prāta vētrā par pieredzes pārņēmēju interesējošiem jautājumiem.
       Pieredzes pārņēmēja, kura piedalīsies "Mentoringa apaļajā galdā", bija Arita Zaķe.
       Esam ļoti pateicīgi mentorēm, kuras piedalījās tikšanās reizē un dalījās ar savām idejām, padomiem un pieredzi - LĪDERE biedrēm Ilzei Švānei, Zanei Ozolai, Mārai Špicbergai, Silvijai Kārkliņai, Anitai Viļumai un pieredzējušai mentorei, kura piedalās LĪDERE organizētajās mentoringa programmās uzņēmējiem - Lindai Miezītei.
       Turpmāk tikšanās organizēsim vienu reizi divos mēnešos; mēneša trešā trešdiena, plkst. 15:00 Rīgā, Graudu ielā 68, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests telpās.
       Nākamā tikšanās reize – 21.03.2012., plkst. 15:00

     Foto:     1    2    3    4    5   

 

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 67606110; Fakss: (+371) 67606119