Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  

       Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete 2011. gada 22. septembrī izsludina konkursu "ATDZIMT NO PELNIEM".
       Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar biedrību LĪDERE un notiek jau otro gadu. 2010.gadā konkursam tika iesniegti 27 pieteikumi, savukārt uzvaras laurus plūca SIA "Aglonas maize" direktore un Maizes muzeja izveidotāja Vija Ancāne.
       Pretendentes dalībai konkursā pieteica trešās puses – sabiedriskas organizācijas, par pretendentes darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju organizāciju vai profesionālu asociāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kuras nav pretendentes pirmās pakāpes radinieki.
       Pieteikumus - vēstules līdz 2011.gada 14.novembrim gaidīja konkursa žūrija un tika saņemti 29 pieteikumi.
       2011. gada 21. decembrī notika svinīgā apbalvošanas ceremonija un par Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes konkursa "ATDZIMT NO PELNIEM" 2011 galvenās balvas ieguvēju kļuvusi z/s „GRIEZES” īpašniece un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības (LPKS) „Latvijas aita” valdes priekšsēdētāja Vanda Krastiņa; savukārt vēl 15 labākās pretendentes ir saņēmušas Kalnietes k-dzes uzaicinājumu paviesoties Eiropas Parlamentā Briselē.
       Biedrība LĪDERE īpaši priecājas un apsveic pretendentes, kuras ir biedrības biedres - valdes priekšsēdētājas vietnieci Mārīti Šperbergu un pieredzes pārņēmējas, kuras ir piedalījušās mentoringa programmās uzņēmējiem - Diānu Zepu un Ilvu Bērziņu.


     Neliels ieskats noslēguma ceremonijas norisē:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   MENTORINGA APAĻAIS GALDS 2011, 2. TIKŠANĀS

       16.11.2011. Turpinām jauno LĪDERE iniciatīvu - notika jaunās aktivitātes otrais pasākums.
       LĪDERE papildina jau esošo Mentoringa programmu uzņēmējiem ar jaunu aktivitāti - "Mentoringa apaļais galds" - viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem mentoriem, kuri piedalīsies prāta vētrā par pieredzes pārņēmēju interesējošiem jautājumiem.
       Pieredzes pārņēmēja, kura piedalījās "Mentoringa apaļajā galdā", bija Jolanta Derkevica-Pilskunga.
       Esam ļoti pateicīgi mentorēm, kuras piedalījās tikšanās reizē un dalījās ar savām idejām, padomiem un pieredzi - LĪDERE biedrēm Aivai Vīksnai, Mārītei Šperbergai, Ilzei Švānei, Zanei Ozolai, Silvijai Kārkliņai, Zanei Podiņai un pieredzējušām mentorēm, kuras piedalās LĪDERE organizētajās mentoringa programmās uzņēmējiem - Irēnai Hadaņonokai, Marikai Ģedertei un Anitai Viļumai.
       Turpmāk tikšanās organizēsim vienu reizi divos mēnešos; mēneša trešā trešdiena, plkst. 15:00 Rīgā, Graudu ielā 68, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests telpās.
       Nākamā tikšanās reize – 18.01.2012., plkst. 15:00

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   

VIDUS POSMA SEMINĀRS MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM DALĪBNIEKIEM


       14.11.2011. Rīgā notika 2011. gada mentoringa programmas pirmais atskaites - vidus posma seminārs.
       Pasākuma norises vieta un laiks: Rīgā, Graudu ielā 68, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests telpās, 1.stāvā; plkst. 10:00-14:00.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9   


       01.11.2011. – Biedrības LĪDERE Valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna viesojās RTU Biznesa interešu klubā Portfelis un lasīja lekciju “Līderības prasmes”, kuru noklausījās RTU Biznesa interešu kluba biedri.
       Pasākuma norises vieta un laiks: Rīgā, Meža ielā 1/7 223.auditorija; plkst. 16:30.

     Foto:     1    2    3    4   

KOMPETENCES CELŠANAS SEMINĀRS 2011. GADA MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM DALĪBNIEKIEM


       31.10.2011. Rīgā notika 2011. gada mentoringa programmas uzņēmējiem kompetences celšanas seminārs "Kā veicināt uzņēmuma tēla atpazīstamību internetā?"; semināru vadīja IT House | Web&Design Studio pārstāvji Valdis Pornieks un Evija Zauere
       Pasākuma norises vieta un laiks: Rīgā, Graudu ielā 68, izdevniecības Lietiškās informācijas dienests telpās, 1.stāvā; plkst. 10:00-14:00.
       Seminārā piedalījās arī konkursa "LEC BIZNESĀ" uzvarētāji – jaunie uzņēmēji, kuri piedalījās mentoringa procesā.
       Semināra dalībnieki aplūkoja plašu jautājumu loku - rīki uzņēmuma popularitātes celšanai internetā (labas mājas lapas izveide, e-pastu un sociālo mediju aktivitātes); klientu piesaiste, izmantojot Adwords, kā izveidot labu Adwords reklāmu un kā izvairīties no tipiskākajām kļūdām.
       Dalībnieki ļoti pozitīvi novērtēja iespēju papildināt teorētisko zināšanu klāstu - lekciju, gan arī darbu grupās, jo tika iegūti praktiski padomi gan no grupas biedru, gan no lektoru puses, kas turpmākajā darbā jaunajiem uzņēmējiem noderēs.
       Organizētāji pateicas par aktīvo dalību seminārā un vērtīgajiem ierosinājumiem turpmāko semināru tēmām un organizēšanai.     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   


       27.10.2011. – Biedrības LĪDERE Valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna viesojās pie vietējiem uzņēmējiem Talsos un uzstājās ar lekciju “Kas ir līderis?”.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8   

KONKURSA "LEC BIZNESĀ" 2010 MENTORINGA PROCESA NOSLĒGUMA PASĀKUMS


       26.10.2011. Hipotēku bankas konkursa “Lec biznesā” 2010 uzvarētāji un viņu mentori tikās mentoringa procesa noslēguma pasākumā.
       Mentoringa procesa aktīvajā fāzē dalību uzsāka 56 dalībnieki, no tiem 29 sievietes un 27 vīrieši.Sadarbību uzsāka 22 mentoringa sadarbības pāri. Sadarbības laikā konkursa uzvarētājiem bija iespēja iegūt pieredzējuša uzņēmēja jeb mentora padomu.
       Mentoringa procesa gaitā, kurš ilga 8 mēnešus:
 • 10 jauno uzņēmēju komandas – ir izveidojušas savus uzņēmumus vai ir ceļā uz to un turpina attīstīt savu uzņēmumu darbību;
 • 2 jauno uzņēmēju komandas – sākumā sadarbība bijusi ļoti daudzsološa, bet tad – pieredzes pārņēmēji bez teikšanas pazuduši;
 • 1 dalībniece – izstājās;
 • 7 dalībnieki – neuzsāka individuālo sadarbību dažādu iemeslu dēļ (nesaņēma finansējumu, neuzsāka idejas realizāciju un tml.);
 • 2 dalībnieki – sadarbība bijusi fragmentāra, jo jaunajiem uzņēmējiem nav veicies tā, kā bijis iecerēts / ieplānots.
       Novērtējuma anketās uz jautājumu “Vai mentoringa programma attaisnoja jūsu cerības” 33 % dalībnieku atbildēja, ka pilnībā attaisnoja, 50 % - daļēji attaisnoja, 17 % - neattaisnoja.
       Vispozitīvākais, ko ieguva programmas laikā, dalībnieki min: praktiskās zināšanas, morālo atbalstu, informāciju un pieredzi, kā arī jaunus biznesa kontaktus. Kā negatīvais faktors tiek minēts kautrīgums un laika trūkums, lai satiktos ar mentoru un attālums starp mentora un pieredze pārņēmēja atrašanās vietām. Pārsvarā gan dominēja viedoklis, ka principā veiksme atkarīga vien no paša iniciatīvas un darba, darba un vēlreiz darba.
       Pasākuma norises vieta un laiks: Maritim Park Hotel Riga, „Event Plaza” Slokas ielā 1, Rīgā; plkst. 11:00 - 15:00.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   

„LĪDERE” UN DRAUGI DODAS IEPAZĪT VECPIEBALGAS PORCELĀNU

       18.10.2011. Šogad LĪDERES ir bagātīgi apbalvotas ar viesošanās reizēm pie vietējiem uzņēmējiem Latvijā. Oktobra mazā ekspedīcija (tās katru gadu organizē biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētājas vietniece Mārīte Šperberga, kad LĪDERES un viņu draugi dodas uz kādu no Latvijas reģioniem, lai sastaptos ar vietējiem uzņēmējiem) LĪDERES aizveda uz "Vecpiebalgas porcelāna fabriku", lai paviesotos Porcelāna Galerijā, satiktos ar fabrikas īpašnieku Jāni Roni, iemēģinātu savu roku porcelāna apgleznošanā, labi pavadītu laiku kopā un priecātos par pozitīvi domājošajiem un uzņēmīgajiem cilvēkiem reģionos.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   

Seminārs "ATBALSTA VEIDI JAUNAJAM UZŅĒMĒJAM"

       06.10.2011. Eiropas MVU nedēļas 2011 ietvaros notika seminārs "Atbalsta veidi jaunajam uzņēmējam".
       Semināru organizēja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar biedrību LĪDERE un Hipotēku banku.
       Pasākuma norises vieta un laiks - Jelgavā, Svētes ielā 33, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, konferenču zālē, 9:40.


     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
MENTORINGA APAĻAIS GALDS 2011, 1. TIKŠANĀS

       21.09.2011. Eiropas Komisija sadarbībā ar Polijas prezidentūru no š.g. 3.oktobra līdz 9.oktobrim organizēs Eiropas MVU nedēļu 2011, kas, ievērojot Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta vadlīnijas, jau trešo gadu tiek organizēta kā plaša un vērienīga kampaņa uzņēmējdarbības veicināšanai visā Eiropā.
       Ar šo pasākumu kopumu sasaucas arī jauna LĪDERE iniciatīva - papildināt mūsu jau esošo Mentoringa programmu uzņēmējiem ar jaunu aktivitāti - "Mentoringa apaļais galds" - viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem mentoriem, kuri varētu piedalīties prāta vētrā par pieredzes pārņēmēju interesējošiem jautājumiem.
       Pirmā pieredzes pārņēmēja, kuru šādi atbalstījām, bija Eva Savele-Gavare.
       Esam ļoti pateicīgi mentorēm, kuras piedalījās pilot tikšanās reizē un dalījās ar savām idejām, padomiem un pieredzi - LĪDERE biedrēm Aivai Vīksnai, Ivonnai Ķezberei, Ilzei Švānei, Nataļjai Sterhovai un pieredzējušām mentorēm, kuras piedalās LĪDERE organizētajās mentoringa programmās uzņēmējiem - Irēnai Hadaņonokai, Natālijai Jakovļevai, Lindai Miezītei un Baibai Svetlanai Rozenbergai.
       Secinājumi:
 • aktivitāte noteikti derīga un turpināma;
 • uzņēmējs, kurš saņem šo atbalstu, mēneša laikā iesniedz ziņojumu par to, kādus secinājumus un lēmumus viņš ir pieņēmis pēc tikšanās, kādi ir rezultāti;
 • tiks izveidota anketu, kuru uzņēmējs iesniegs, lai piedalītos „Mentoringa apaļā galda tikšanās” reizē, lai mentoriem jau ir pieejama pamatinformācija par biznesu un aktuālajiem jautājumiem pirms tikšanās.
       Turpmāk tikšanās organizēsim vienu reizi divos mēnešos; mēneša trešā trešdiena, plkst. 15:00 Rīgā, Graudu ielā 68, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests telpās.
       Nākamā tikšanās reize – 16.11.2011., plkst. 15:00

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9   

Latvijas lielākajās pilsētās vienlīdz bieži vadošos amatus uzņēmumos ieņem gan sievietes, gan vīrieši

       Lursoft ir veicis pētījumu, lai noskaidrotu, cik aktīvi Latvijā uzņēmējdarbībā iesaistās sievietes un kādi ir biežākie stereotipi, ar kuriem nākas saskarties sievietēm biznesa vidē.
       Dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā sieviešu īpatsvars amatpersonu vidū ir sarucis par 5,8 %, savukārt palielinājies to sieviešu skaits, kuras dibinājušas pašas savu uzņēmumu (+2,46 %).
       Analizējot situāciju Latvijas lielākajās pilsētās, kā interesants fakts minams tas, ka galvaspilsētā sievietes uzņēmējdarbībā iesaistās retāk nekā pārējās pilsētās, savukārt salīdzinot lielāko pilsētu datus ar Latvijas kopējo rādītāju, jāsecina, ka pilsētās dzīvojošās sievietes vadošos amatus ieņem ievērojami biežāk, nekā ārpus pilsētām dzīvojošās.
       Svarīgākais secinājums - maldīgs ir sabiedrībā pastāvošais viedoklis, ka biežāk vadošos amatus uzņēmumos ieņem vīrieši - Lursoft dati norāda, ka vienlīdz bieži augstus amatus ieņem kā sievietes, tā vīrieši.


EIROPAS MVU NEDĒĻA 2011
2011.gada 3.-9.oktobris
VEICINOT UZŅĒMĒJDARBĪBU

       Ikgadējā Eiropas MVU nedēļa ir Eiropas kampaņa, kura ir izveidota, lai veicinātu un atbalstītu uzņēmējdarbību.
       Tā parāda, kāds atbalsts ir pieejams biznesam Eiropas, nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī.
       Vairāk nekā 500 pasākumos dažādās Eiropas valstīs MVU un mikrouzņēmumi varēs dalīties savā pieredzē un meklēt jaunas attīstības iespējas saviem uzņēmumiem.
       Šogad īpaša uzmanība būs vērsta uz uzņēmējdabību kā karjeras iespēju, īpaši - gados jauniem cilvēkiem.

       Detalizētāku informāciju meklējiet - http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_en.htmV „Vidusjūras reģiona nedēļa ekonomikas līderiem”
No 21.11.2011. līdz 25.11.2011. Casa Llotja de Mar, Barselonā (Spānija)
VIDUSJŪRAS REĢIONA NĀKOTNES VEIDOŠANA

       AFAEMME, pasākuma „Vidusjūras reģiona nedēļa ekonomikas līderiem” līdzorganizētājs, aicina Jūs piedalīties III Vidusjūras reģiona sieviešu uzņēmēju forumā, kurš notiks piektdien, 25.11.2011.
       Barselonas tirdzniecības kamera, Vidusjūras reģiona Tirdzniecības palātu asociācija (ASCAME), Eiropas Vidusjūras reģiona institūts (IEMed), Vidusjūras reģiona savienības sekretariāts (UfMS) un Eiropas Investīciju banka (EIB) paziņo, ka ar prieku aicina pieteikties dalībai V „Vidusjūras reģiona nedēļas ekonomikas līderiem” pasākumu kopumam, kurš ir kļuvis par nozīmīgu ekonomikas notikumu Vidusjūras reģionā.
       Šī gada „Vidusjūras reģiona nedēļas ekonomikas līderiem” Barselonā piedāvās piedalīties dažādos forumos par aktuālām tēmām un pievērsīsies tādiem būtiskiem jautājumiem kā laba pārvaldība, jaunatnes nodarbinātība, MVU attīstība, zaļā ekonomika un sieviešu integrācija, piedāvājot konkrētus projektus un radot jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

       Uz tikšanos Barselonā!

       Detalizēta informācija – http://www.medaeconomicweek.orgPievienojies W.I.N. (Women’s International Networking)
10. ikgadējais globālais forums
Romā, Itālija 2011. gada 5.-7.(8.) oktobris

       W.I.N. rīko savu 14. ikgadējo forumu šī gada oktobrī Romā, Itālijā. Pēdējo trīspadsmit gadu laikā šī globālā platforma ir kļuvusi par labāko vietu efektīvai informācijas un viedokļu apmaiņai attiecības starp pieredzējušām vadītājām un līderēm savā jomā tīklus un strauji augošiem, jauniem un radošiem talantiem. Šis unikālais pasākums parasti pulcina simtiem sieviešu no visiem kontinentiem, un tas ir īpaši veidots sievietēm, kuras vēlas aktīvi piedalīties 21. gadsimta biznesa un dzīves veidošanā.
       W.I.N. konference piedāvā veicināt iedvesmu nākotnei, piedaloties paneļdiskusijās un lektoru sesijās; nopietnu zināšanu papildināšanu, piedaloties darba grupās; kā arī personīgo un profesionālo koučingu, piedaloties diskusijās, iegūstot jaunus kontaktus un piedaloties koučinga laboratoriju darbā. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgākais - W.I.N. palīdz ienest arī kaislības un patikas elementus sarežģītajā biznesa pasaulē.
       Šī gada foruma tēma – VEIDOJOT VĒSTURI. Pēdējo desmit gadu laikā sievietes ir devušas lielu ieguldījumu pārmaiņu procesos uzņēmumos, korporācijās, starptautiskās asociācijās un organizācijās. Tagad ir pienācis laiks atzīt, ka sievietes ne tikai ierosina pārmaiņas, tām jābūt tādām pārmaiņām, kuras ir autentiskas, kuras paredz rūpes un dalīšanos, kuras paredz jaunu līderības ceļu un sievišķīgu veidu, kā veikt uzņēmējdarbību un vadīt organizācijas. Šī gada konference atkal no jauna piedāvās dalībniecēm skatu uz vīziju, vidi, stratēģijām, prasmēm un, protams, nodrošinās ar plašu kontaktu tīklu. Tā veicinās iedvesmu, dos papildus spēku un radīs drosmi kļūt par pārmaiņu radītāju, daloties savās vērtībās, kaislību un līderības prasmi ar citiem.


       Detalizēta informācija – http://www.winconference.net/eng/WIN-ConferencePar uzvaru konkursā „Ideju Kauss 2011” sacentīsies 187 inovatīvas biznesa idejas!

       „Ideju Kauss” ir Latvijas Investīciju attīstības aģentūras realizēts inovatīvu biznesa ideju konkurss, kas Latvijā norisināsies jau piekto gadu. Konkurss dod iespēju ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa ideju un iegūt biznesa uzsākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un finansējumu. Konkursa dalībnieki varēs piedalīties apmācībās, konsultēties savas biznesa idejas izstrādē ar pieredzējušiem ekspertiem un uzvarētāji saņems vērtīgas atbalstītāju un stratēģisko partneru balvas biznesa uzsākšanai – līdz pat 5000 latiem!
       Līdz 2011.gada 1.septembrim norisinājās inovatīvo biznesa ideju konkursa "Ideju Kauss 2011" iesniegto ideju vērtēšana, kuras laikā eksperti novērtēja teju 500 inovatīvas biznesa idejas. Šodien vērtēšana ir noslēgusies un eksperti par perspektīvām un konkursa mērķim atbilstošām atzinuši 187 idejas, kas iekļuvušas konkursa otrajā kārtā un tiks attīstītas jau konkrētos biznesa plānos.
       13. septembrī notiks „Ideju Kausa 2011” otrās kārtas oficiālā atklāšana, kurā pulcēsies tie ideju autori, kuru idejas eksperti atzinuši par perspektīvām. Turpmākā mēneša laikā ideju autori apmeklēs apmācības par biznesa plānu izstrādi, mārketingu, finanšu un risku vadību, konsultēsies ar ekspertiem un noslēgumā sagatavos jau konkrētus biznesa plānus savām idejām.
       Konkursa finālā nonāks 15 labākās biznesa idejas, kuru autori cīnīsies par galveno balvu – 5000 LVL un citām vērtīgām balvām, tai skaitā arī SEB bankas simpātiju balvu Apple revolucionārais iPad.Darbu noslēdza 12. mentoringa programma uzņēmējiem Latvijā!


       06.09.2011. notika 2010/2. MPU noslēguma seminārs.
       2011. gada 6.septembrī uz noslēguma semināru Rīgā pulcējās 12. (2010/2.) mentoringa programmas uzņēmējiem dalībnieki.
       Programmu, kura sākās pagājušā 2010.gada 27.augustā un ilga vienu gadu, īstenoja biedrība LĪDERE; informatīvi atbalstīja laikraksts “Dienas bizness”.
       Programmā sadarbību uzsāka 12 sadarbības pāri (15 pieredzes pārņēmēji un 12 pieredzējuši uzņēmēji); tās laikā jaunie uzņēmēji ieguva pieredzējuša uzņēmēja jeb mentora padomu. Programmā bija pārstāvēti 10 uzņēmumi, kuri vēlējās attīstīt savu komercdarbību, savukārt 2 uzņēmumus bija plānots izveidot programmas gaitā.
       Programmā piedalījās jaunie uzņēmēji ne tikai no Rīgas un Rīgas reģiona, bet arī no citām Latvijas vietām – Balviem un Līvāniem, kā arī Garkalnes un Vecumnieku novadiem.
       Programmas gaitā jaunie uzņēmēji sadarbībā ar saviem mentoriem gada laikā ir realizējuši izvirzītos mērķus un uzdevumus, no malas skatoties – pat pārpildījuši! Izaugsme gada laikā ir acīmredzama; priecē jauno uzņēmēju sasniegumi un sadarbība biznesā, kura ir izveidojusies gan starp pieredzes pārņēmēju un mentoru, gan pieredzes pārņēmēju starpā. Turklāt ir izveidots vēl viens jauns uzņēmums – SIA “Livani Eko Group” (biohumusa ražošana).
       Prieku sagādā arī citu jauno uzņēmumu veiksmes stāsti – ļoti daudzi jau pazīst pirmo un vienīgo Latvijas modes interneta veikals www.creativelatvia.com; zina Viesistabu Kazarmās - Mācību un atpūtas telpu; dāmas noteikti būs dzirdējušas par autoservisu „Auto Elegance” un sarakstu varētu turpināt.
       Kā pozitīvo, ko ieguvuši programmas laikā, dalībnieki minēja: praktiskās zināšanas, „skatu no malas” uz biznesu, morālo atbalstu, informāciju un pieredzi, kā arī jaunus biznesa kontaktus; to, ka satiekas uzņēmīgi cilvēki un viens otram palīdz savstarpēji pilnveidoties.
       Kā novēlējums skanēja jauno uzņēmēju ierosinājums noteikti turpināt šo programmu un organizēt vairāk seminārus, tikšanās un diskusijas. Tā kā mentoringa programma realizēta jau 12 grupām, varētu rīkot tikšanās visiem MPU dalībniekiem.
       LĪDERE no savas puses apņemas turpināt iesākto - jau tagad aicinām interesentus pieteikties 2012. gada MPU un plānojam papildināt mūsu jau esošo programmu ar jaunu aktivitāti: "Mentoringa apaļais galds" - viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem mentoriem, kuri varētu piedalīties prāta vētrā par pieredzes pārņēmēju interesējošiem jautājumiem.
       Noteikti paturēsim mūsu uzmanības lokā arī šīs programmas „absolventus” un priecāsimies kopā ar viņiem par turpmākajiem sasniegumiem.
       Pasākuma norises vieta un laiks - Rīgā, Graudu ielā 68, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests telpās, 10:00-13:00.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   


       16.08. – 18.08.2011. Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” jau sesto gadu organizēja vasaras akadēmiju nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un vadītājiem.
       2011.gada vasaras akadēmijas tēma tika veltīta izcilībai NVO darbā un sabiedriskajam labumam. Šogad vasaras akadēmija norisinājās no 16.-18.augustam viesu namā „Mauriņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
       Pirmās dienas (16.08.) tēma bija LĪDERĪBA un pasākumā „Pusdienu tēja ar līderi” piedalījās arī biedrības LĪDRERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna, lai dalītos savā ilggadējā pieredzē sabiedriskajā darbā un iedvesmotu vasaras nometnes dalībniekus.

     Foto:     1    2    3    4    5    6   

LĪDERE turpina aktīvi darboties LDDK MVU platformas darbā

       09.08.2011. – notika LDDK MVU platformas tikšanās, kuras laikā tika aplūkoti šādi jautājumi - izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa likumā un Mazās uzņēmējdarbības akta ieviešana Latvijā.
       Jautājumu izskatīšanā piedalījās Finanšu ministrijas (FM) pārstāve Astra Kaļāne un Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāves Ilze Lore un Evita Breča un Daugavpils universitātes pētniece Vera Boroņenko.
       FM pārstāve ziņoja, ka mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas režīmu uzņēmumi ir izvēlējušies vairāk, nekā cerēts, bet nodokļa ienākumi esot mazāki, nekā cerēts, taču jau tagad esot saprotams, ka jārosina izmaiņas nodokļa likumā, lai likums būtu saprotams un to būtu vieglāk pielietot. Svarīgākie secinājumi un arī iespējamās izmaiņas:
 • Darījumus varēs vērtēt pēc ekonomiskās būtības, lai novērstu nodokļu optimizācijas shēmas;
 • Mikrouzņēmuma nodokli nevarēs maksāt tie uzņēmumi, kuri nodarbojas ar darba spēka iznomāšanu;
 • Mikrouzņēmumi, kuri pēc būtības ir mikro, nevis lielo uzņēmumu optimizācijas shēmas rezultāts, likuma izmaiņu sekas nejutīs.
       Tika panākta vienošanās, ka augusta beigās /septembra sākumā FM rīkos diskusiju ar sociālajiem partneriem par iespējamajām izmaiņām, ar provizorisku plānu, ka līdz 15.12.2011. jābūt skaidriem noteikumiem un likuma izmaiņas varētu stāties spēkā ar 01.01.2012.
       Kas attiecas uz Mazās uzņēmējdarbības akta (MUA) ieviešanu Latvijā, tikšanās dalībnieki uzklausīja pētnieku grupas (tiek veikts pētījums par MUA ieviešanu pēc EK pasūtījuma) pārstāves Veras Boroņenko provizoriskos rezultātus, ka Latvijā valsts atbalsts uzņēmumiem ir deklaratīvs, bet pasākumu, kurus reāli varētu izmantot, trūkst. Valsts un uzņēmēji ir nevis sociālie partneri, bet drīzāk – pretinieki.
       Savukārt EM pārstāves pauda atziņu, ka trūkst uzņēmēju viedokļa par to, kas viņiem nepieciešams un kuras no aktivitātēm nedarbojas.
       Tika panākta vienošanās, ka līdz septembra vidum uzņēmēji varētu iesniegt savu redzējumu, kādu atbalstu sagaida gan no valsts, gan ES līmenī. MVU platforma ir gatava apkopot uzņēmēju viedokli un MVU platformas kodols ir gatavs piedalīties atbildīgo ministriju pārstāvju sapulcēs, lai aizstāvētu uzņēmēju pausto viedokli.
       LĪDERI šajā tikšanās reizē pārstāvēja Valdes priekšsēdātāja Aiva Vīksna un projekta koordinatore Zanda Raciborska.
       Pasākuma norises vieta un laiks - Rīgā, LDDK, Baznīcas 25-3, 11:30.
NĀC UZ INFORMATĪVAJIEM SEMINĀRIEM UN IESNIEDZ SAVU BIZNESA IDEJU „IDEJU KAUSĀ 2011”!

       „Ideju Kauss” ir Latvijas Investīciju attīstības aģentūras realizēts inovatīvu biznesa ideju konkurss, kas Latvijā norisināsies jau piekto gadu. Konkurss dod iespēju ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa ideju un iegūt biznesa uzsākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un finansējumu. Konkursa dalībnieki varēs piedalīties apmācībās, konsultēties savas biznesa idejas izstrādē ar pieredzējušiem ekspertiem un uzvarētāji saņems vērtīgas atbalstītāju un stratēģisko partneru balvas biznesa uzsākšanai – līdz pat 5000 latiem!
       Piesaki savu ideju līdz 15. augustam mājas lapā www.idejukauss.lv.
       Lai labāk sagatavotos konkursam un veiksmīgāk startētu tajā, aicinām Tevi piedalīties informatīvajos semināros, kuri notiks visā Latvijā.JŪLIJA JAUKĀKAIS NOTIKUMS – „LĪDERE” EKSPEDĪCIJA VIDZEMĒ

       Jūlija sākumā lielā ekspedīcija (tās katru gadu organizē biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētājas vietniece Mārīte Šperberga, kad LĪDERES un viņu draugi dodas uz kādu no Latvijas reģioniem, lai sastaptos ar vietējiem uzņēmējiem) LĪDERES aizveda pie uzņēmējiem Valmieras pusē.
       Pirmais ekspedīcijas galamērķis bija atpūtas un sporta komplekss „Avoti” netālu no Valmieras, kur LĪDERES uzņēma viesmīlīgā Matisonu ģimene - Daiga un Jānis; kā arī Kristaps un Jānis (juniors). LĪDERĒM bija iespēja iepazīties gan ar atpūtas kompleksa plašo piedāvājuma klāstu, gan aplūkot vienu no slavenākajām BMX trasēm Latvijā, gan paviesoties BMX muzejā – slavas zālē, kā arī pašām izmēģināt savus spēkus dažādos aktīvās atpūtas veidos.
       Otrā ekspedīcijas diena bija ļoti piesātināta – LĪDERES viesojās Valmieras Biznesa un Inovāciju Inkubatorā un tikās ar jaunajiem uzņēmējiem; tikās ar Kocēnu zirgaudzētavas īpašniecēm Maiju Kleinbergu un Daci Stūri, zemnieku saimniecības „Vītoliņi” saimnieci Ievu Rutkovksu, kā arī apmeklēja Valmiermuižas alus darītavu un degustēja gan garšīgo alu, gan netradicionālas uzkodas pie tradicionālā dzēriena. Ekspedīcijas noslēgumā LĪDERES baudīja zivju audzētavas „Sillakas” saimnieku viesmīlību un baudīja ne tikai garšīgās zivis, bet arī saimnieka Renāra Hofmaņa dzīves gudro stāstījumu par savu saimniecību.
       Kaut gan divas siltās vasaras dienas bija darījušas savu un nogurdinājušas ekspedīcijas dalībnieces, nekas nespēja mazināt prieku par tikšanos ar pozitīvi domājošajiem un enerģiskajiem vietējiem uzņēmējiem un stiprināja pārliecību – kamēr būs tādi cilvēki reģionos, tikmēr mūsu valstij ir nākotne.
       Ar nepacietību gaidām turpmākās ekspedīcijas, kuras dos daudz jaunas informācijas un pozitīvas enerģijas!

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

KOMPETENCES CELŠANAS SEMINĀRS MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM DALĪBNIEKIEM


       19.07.2011. Rīgā notika 2010/2.un 2011. gada mentoringa programmu uzņēmējiem kompetences celšanas seminārs "MĀRKETINGS, MĀRKETINGS UN VĒLREIZ MĀRKETINGS". Semināru vadīja Solvita Vītola, Mg.paed., Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne.
       Seminārā piedalījās arī konkursa "LEC BIZNESĀ" uzvarētāji – jaunie uzņēmēji, kuri piedalās mentoringa procesā.
       Semināra dalībnieki aplūkoja plašu teorētisko jautājumu loku - biznesa loģika reklāmā, partizānu mārketings, merčendaizings, kā šie aspekti veicina jauna produkta virzīšanu tirgū.
       To, ka tēma ir mūžam aktuāla jaunajiem uzņēmējiem, apliecināja daudzie jautājumi un aktīvās diskusijas, un, kā vienmēr, pietrūka laika visu interesējošo jautājumu izskatīšanai.
       Organizētāji pateicas par aktīvo dalību seminārā un vērtīgajiem ierosinājumiem turpmāko semināru tēmām un organizēšanai.

     Foto:     1    2    3    4    5    6   

Sievietes uzņēmējdarbībā — Eiropas Parlaments prasa ieviest kvotas

       06.07.2011. EP deputāti uzskata, ka līdz 2015. gadam Eiropas Savienībā lielāko biržas sarakstos iekļauto uzņēmumu augstākajā vadībā vajadzētu būt līdz 30 % sieviešu un līdz 2020. gadam — 40 %. Ja vadošajos amatos sieviešu īpatsvaru neizdotos palielināt brīvprātīgi, būs jāizmanto ES tiesību akti.
       Biržas sarakstos iekļautajos ES lielākajos uzņēmumos patlaban valdes locekļu vidū ir 10 % sieviešu, un tikai 3 % sieviešu ir galvenās izpildpersonas. Tā kā sieviešu skaits uzņēmumu valdēs palielinās tikai par pusi procentpunkta gadā, būs nepieciešami vēl piecdesmit gadi, līdz uzņēmumu valdēs sievietes būtu pārstāvētas vismaz 40 % apmērā, kā minēts nenormatīvajā rezolūcijā par sievietēm un uzņēmējdarbības augstākā līmeņa vadību, kuru EP deputāti pieņēma jūlija sākumā.
       „Eiropa nevar atļauties neizmantot talantus! Sieviešu lomas palielināšana uzņēmumu valdēs nav tikai ētikas un līdztiesības jautājums, bet tā ir arī būtiska ekonomikas izaugsmei un konkurētspējīgam iekšējam tirgum. Eiropas Parlaments, pieņemot ziņojumu par sievietēm un uzņēmējdarbības augstākā līmeņa vadību, ir nosūtījis stingru vēstījumu valdībām, sociālajiem partneriem un uzņēmumiem Eiropā”, teica EP priekšsēdētāja vietniece Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP grupas EP deputāte no Grieķijas), kura sagatavoja rezolūciju, ko Parlaments pieņēma, 534 deputātiem balsojot „par”, 109 — „pret” un 29 deputātiem atturoties.
       Vienlaikus dalībvalstīm būtu jāievieš īpaši pasākumi, piemēram, bērnu, gados vecāku cilvēku personu aprūpes iespējas un nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem vai cita veida pasākumi, kas palīdzētu uzņēmumos strādājošiem vīriešiem un sievietēm savienot ģimenes un darba pienākumus.
       LĪDERE atbalsta LDDK pozīciju, ko paudusi LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle: „Ja mēs raugāmies uz Latvijas situāciju, mēs esam valsts, kurā ir otrs lielākais sieviešu skaits (pēc Norvēģijas) uzņēmumu vadībā. Tas pierāda, ka šiem formālajiem kritērijiem nav lielas nozīmes. Ir ļoti svarīgas konkrētā cilvēka prasmes, kompetence, mērķtiecība un citas ar uzņēmējdarbību saistītas lietas. Mēs esam pret kvotu sistēmu, jo galvenais ir kvalitāte, nevis formālas dzimuma prasības. Tās nenodrošinās, ka kvalitāte biznesa vadībā pieaugs. Latvijā mēs tiešām varam būt gandarīti un lepni, ka mums ir tik daudz sieviešu darba tirgū.”

KONKURSS "SIEVIETE LATVIJAI 2011" IR NOSLĒDZIES !


       Jau 14. gadu "Latvijas Avīze" organizē vēstuļu konkursu un biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna piedalījās konkursa žūrijas darbā.

       Arī šogad kandidātes tika izvirzītas trijās nominācijās - "Par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai", "Par nesavtīgu darbu sabiedrības labā" un "Par ģimenes stiprināšanu.

       Lūk, šī gada konkursa uzvarētājas:
       Sieviete par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai
 • Vivita Ķepse (Pozņaka) - uzņēmēja Gulbenes novadā Lizumā, SIA "Kāzu muzejs" īpašniece.
 • Ilvija Jakovina - uzņēmēja Strenču novadā Jercēnu pagastā, z/s "Veckūkuri" saimniece.
 • Līga Lieplapa - uzņēmēja Madonas novadā, uzņēmuma "55 mārītes" īpašniece.
 • Linda Sīlīte - jaunā uzņēmēja Amatas novadā, SIA "Eko-Mako" īpašniece.
       Sieviete par ģemenes stiprināšanu
 • Aina Vorza - trīs bērnu mamma Kārsavas novadā.
 • Lilija Šica - sešu bērnu māmiņa un 15 mazbērnu vecmāmiņa Krimuldas novadā.
 • Astrīda Harju - uzņēmēja Madonas novadā, uzņēmuma "55 mārītes" īpašniece.
 • Daira Jātniece - piecu dēlu māmiņa Bauskas novada Codē. Aktīvi darbojas lauku sieviešu organizācijās.
       Sieviete par nesavtīgu darbu sabiedrības labā
 • Olga Černišova-Stūriška - Vecumnieku novada iedzīvotāja, daudzbērnu ģimeņu biedrības "Saulgrieze" dibinātāja.
 • Inese Mailīte - Ērgļu novada iedzīvotāja, organizē Jurjānu dzimtas salidojumus, izstrādājusi programmu nodarbību vadīšanai skolās "Ceļojošais mežs", līdzautore vairākām grāmatām par Madonu un Ērgļiem.
 • Iveta Meiere - Engures novada Lapmežciema iedzīvotāja, izveidojusi lielu datu bāzi par lauku mājamatniekiem, sieviešu kluba "Spridzenes" vadītāja.
 • Ilze Kļava - Saldus novada Druvas iedzīvotāja, Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja.
       Par tradīciju ir kļuvusi arī konkursa uzvarētāju sumināšana Smārdes pagasta atpūtas bāzē "Valguma pasaule", kura šogad notika 10.06.2011.

       Galvenās balvas saņēma Linda Sīlīte, Aina Vorza un Inese Mailīte.

       LĪDERE savas balvas piešķīra visām laureātēm nominācijā "Par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai" un savās sirdīs sveicam visas lieliskās Latvijas sievietes, kuras uzvarēja šī gada konkursā.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7   

LATVIJAS NĀKOTNE VĒRTĪBU UN PAŠAPZIŅAS DIMENSIJĀ


       Eiropas parlamenta deputāte Prof. Inese Vaidere, biedrība LĪDERE, Latvijas Sieviešu Nevalstisko Organizāciju Sadarbības Tīkls (LSOST) un Latvijas Lauku sieviešu apvienība (LLSA) rīkoja III Latvijas sieviešu konferenci "LATVIJAS NĀKOTNE VĒRTĪBU UN PAŠAPZIŅAS DIMENSIJĀ", kura notika 2011. gada 3. jūnijā viesnīcas "Monika" zālē "Glory", Rīgā, Elizabetes 21.
       Konferences pirmajā daļā „Garīgums un pašapziņa - vērtību kopums valsts un nācijas attīstībai” ievadīja Prof. Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte ar savu uzrunu pasākuma dalībniecēm, tika sniegts skatījums uz vērtībām, kuras stimulējušās Latvijas attīstību, kalpojušas par pamatu tautas pašapziņas izveidei. Rakstnieces Noras Ikstenas emocionālo vēstījumu - eseju “Mūsdienu latviete: zīmols vai kodols?” pasākuma dalībniecēm nodeva viņas māsa Inga Rubene, savukārt iecienītā etiķetes un protokola eksperte Irma Kalniņa runāja par sievietes lomu ētisko vērtību saglabāšanā.
       Jau pirmās daļas noslēgumā izvērsās interesanta diskusija, kuru nebija sarežģīti turpināt konferences otrajā daļā "Tradicionālo vērtību kvalitāte un struktūra - paaudžu attieksme un uz attīstību vērsta virzība”, kuras vadītāji bija Valdis Melderis, Radio Skonto programmu direktors, Karīna Vasiļevska – Dāsa, sociālantropoloģe un Zane Kreicberga, teātra režisore, pasniedzēja, Jaunā Teātra institūta projektu vadītāja.
       Konferenci noslēdza Prof. Ineses Vaideres sniegtais kopsavilkums par svarīgākajām lietām, kuras pauda dalībnieces konferences laikā, kā arī dalībnieku pateicība par jauko pasākumu un vēlējums turpināt tradīciju – tikties konferencē pēc gada, nu jau ceturto reizi.
       Konferencē piedalījās gan LĪDERE biedres, gan mentoringa programmu uzņēmējiem dalībnieces, gan LĪDERE sadarbības partneres no Iecavas sieviešu kluba LIEPAS un citām organizācijām.
       Kā viena no pasākuma organizētājiem arī LĪDERE pievienojas vēlējumam – uz tikšanos nākošajā konferencē.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9   


       25.05.2011. – Biedrības LĪDERE Valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna viesojās Rīgas Stradiņa universitātē un lasīja lekciju “Mūsdienu biznesa pamats: klients un komanda”, kuru noklausījās RSU studenti.

     Foto:     1    2    3   


       24.05.2011. - Biedrība LĪDERE ir saņēmusi konkursa "Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2011" APLIECĪBU par veiksmīgu piedalīšanos konkursā kategorijā Balva par uzņēmējdarbības gaisotnes sekmēšanu; pieteiktais projekts nominācijai - "Mentoringa programma uzņēmējiem".


“LĪDERE” UN DRAUGI VIESOJĀS “PURE FOOD”, “PURE CHOCOLATE” UN KUKŠU MUIŽĀ

       23.05.2011. Šī gada pirmās ekspedīcijas (tās katru gadu organizē biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētājas vietniece Mārīte Šperberga, kad LĪDERES un viņu draugi dodas uz kādu no Latvijas reģioniem, lai sastaptos ar vietējiem uzņēmējiem), galamērķis bija Pūre un Kukšu muiža.
       LĪDERES sagaidīja un uzņēma Aivars Žimants. Viņš pastāstīja par uzņēmumiem “PURE FOOD” un “PURE CHOCOLATE” un pats personīgi vadīja ekskursiju abos uzņēmumos. LĪDERĒM bija iespēja pavērot ražošanas procesu, ieraudzīt gan jauno, gan jau pazīstamo un iecienīto produkciju tapšanas procesu.

       Pēc tam sekoja jauka iepazīšanās ar Kukšu muižu tās īpašnieka Daniela Jāna vadībā un pirmā šī gada ekspedīcija noslēdzās ar pusdienām muižas restorānā.
       LĪDERES ir pateicīgas par burvīgo jaunās darba nedēļas ieskandinājumu gan namatēviem – Aivaram Žimantam un Danielam Jānam, gan Mārītei Šperbergai par pasākuma organizēšanu.
       Jau tagad LĪDERES gaida šī gada lielo ekspedīciju, kura jūlijā vedīs pie kolēģiem Valmieras pusē.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   

ĒĢIPTES VĒSTNIEKS LATVIJĀ APCIEMO "LĪDERE"


       18.05.2011. - Ēģiptes vēstnieks Latvijā Osama Elmagdoub tikās ar LĪDERE valdes pārstāvēm, lai iepazītos ar biedrību, tās aktivitātēm un pārrunātu sadarbības iespējas nākotnē ar biznesa sieviešu organizācijām Ēģiptē.
       Tikšanās noritēja draudzīgā gaisotnē un LĪDERE priecāsies par iespēju iegūt jaunus kontaktus un dalīties savā pieredzē ar biznesa sievietēm Ēģiptē.
       2011. gada 5.-7. maijs - Stambulā, Turcijā notika Globālais sieviešu samits – pasākums, kurš katru gadu pulcē aptuveni 1000 sievietes līderes biznesā, valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā no visas pasaules.
       Biedrība LĪDERE uzņēmās koordinējošo lomu, lai nodrošinātu Latvijas biznesa un nevalstisko organizāciju sieviešu līdzdalību samitā 2007. gadā, un kopš tā laika darbojas kā GLOBAL SUMMIT OF WOMEN starptautiskais sadarbības partneris.
       Šogad uz Turciju devās LĪDERE valdes locekle Zane Ozola un LU profesore Aija Zilēviča. Ieskatam – Zanes raksts par pasākumā gūtajiem iespaidiem.
       Lūk, tikai dažas vērtīgas atziņas: “Sieviešu kustības arī pasaulē balstās uz īpašu solidaritāti, kas ir apbrīnojama ar to, ka tā ir ļoti personiska un uzrunā tieši tevi, vēlreiz atgādinot par būtisko biznesā:
 • Katru nedēļu seko līdzi savām finansēm;
 • Nebūvē biznesu tikai uz saviem pleciem, meklē partnerus un veido komandu;
 • Labajos laikos domā, ka var sekot sliktāki laiki;
 • Negaidi, darbojies tagad!”
Pievienotās foto:
       Zane Ozola pie Zilās mošejas Stambulā
       LU profesore Aija Žilēvica noslēguma ballītē ar kamerūnietēm

"LĪDERE" SVEIC SADARBĪBAS PARTNERES - IECAVAS SIEVIEŠU KLUBU "LIEPAS"
10 GADU JUBILEJĀ

       07.05.2011. – Biedrība “Iecavas sieviešu klubs “Liepas”” aicināja savus atbalstītājus un sadarbības partnerus uz 10 gadu jubilejas svinībām.
       Biedrība 10 gadu laikā ir veicinājusi savu biedru un novada iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošanu, sakopusi apkārtni, organizējusi ikgadēju labdarības pasākumu bērniem, ģimeņu salidojumu astmatiskiem un alerģiskiem bērniem un viņu ģimenēm un vasaras saulgriežu sagaidīšanu, aktivitātēs iesaistot iedzīvotājus no visas Latvijas, ar saviem labajiem darbiem apliecinot savu moto: “Dzīvot nozīmē – dzīves skaistumu tālāk dalīt.”
       Tāpēc arī biedrība “LĪDERE” ar lielu prieku devās uz svinībām Iecavā, lai suminātu ilggadējo un uzticamo sadarbības partneri. Sveicienus un laba vēlējumus no visām LĪDERĒM nodeva biedrības Valdes priekšsēdētājas vietniece Mārīte Šperberga un projektu vadītāja Zanda Raciborska. Īpaši “Liepas” priecājās par biedrības Valdes priekšsēdētājas Aivas Vīksnas personīgo dāvanu – nepagurstoša čakluma simbola – bites - fotogrāfiju uz audekla.
       “Liepas” saņēma daudz apsveikumus un vēlējumus turpināt labos darbus gan no Iecavas pašvaldības pārstāvjiem, gan no citām sadarbības organizācijām Latvijā un Lietuvā.
       Svinīgās daļas noslēgumā “Liepas” pateicās visiem sadarbības partneriem un sumināja savu galveno “Liepu” – biedrības valdes priekšsēdētāju Agitu Hauku.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9   

       
       21.04.2011. - Jaunās grāmatas autore Ērika Dārziņa bija noorganizējusi jauku un lietderīgu pasākumu - LĪDERES pulcējās ERGO biroja viesmīlīgajās telpās, lai noklausītos īsu autores prezentāciju par viņas pirmo, tikko izdoto grāmatu "Vai mārketings ir lieki tēriņi?"
       Pēc tam LĪDERĒM bija lieliska iespēja piedalīties seminārā par interneta mārketingu un uzklausīt patiešām augstas klases profesionāļus šajā jomā - Mārtiņu Kažemaku, "Lattelekom" un Egilu Boitmani, "INFINITUM". Savukārt LĪDERE biedre Lāsma Bundiķe dalījās savā pieredzē, kā veidot un virzīt uzņēmuma profilu sociālajos tīklos.
       No pasākuma dalībnieču atsauksmēm - "Šis bija gadījums, kad smēlāmies ne tikai pozitīvas emocijas, bet - pavisam praktiskas, vērtīgas un ļoti aktuālas zināšanas!"

     Foto:     1    2    3    4    5    6   


       11.04.2011. - Biedrība "LĪDERE" ir saņēmusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta LICENCI Nr. DIKS-11-29-ail par pieaugošo neformālās izglītības programmas Mentoringa programma uzņēmējiem īstenošanu.


Rīdzinieki mājas lapā www.gribustradatlaukos.lv var pieteikties darbam lauku saimniecībās

       12.04.2011. - Rīgas domes Labklājības departaments NVO projektu ietvaros ir līdzfinansējis biedrības „CONNECT Latvija” mājas lapas www.gribustradatlaukos.lv izveidošanu ar mērķi veicināt rīdzinieku darba iespējas lauku saimniecībās, iesaistoties sezonas lauku darbos, kā arī darba devējiem laukos atrast sev piemērotus darbiniekus.
       Šobrīd mājas lapā www.gribustradatlaukos.lv ir reģistrēti 82 rīdzinieki, kuri vēlās atrast darbu laukos dažādās specialitātēs, no tiem visvairāk kandidātu ir pieteikušies celtniecības, lauksaimniecības un mežistrādes darbu veikšanai.
       Lai darba devējs laukos varētu atrast sev piemērotu darbinieku, mājas lapā ir izvietota katra kandidāta CV, fotogrāfija un video intervija.
       Rīgas domes Labklājības departaments aicina darba ņēmējus un darba devējus laukos izmantot biedrības „CONNECT Latvija” bezmaksas pakalpojumus, izmantojot mājas lapas www.gribustradatlaukos.lv sniegtās priekšrocības.
       Projekts tiek realizēts ES Pārrobežu sadarbības programmas Interreg projekta "Best Agers" ietvaros. Projekta vadītājs - Mārtiņš Laudams, tālrunis : 27775655.
       Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja Lita Brice, tel.67105925; mob.tel. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv.

UZSĀKTA 13. (2011. GADA) MENTORINGA PROGRAMMA UZŅĒMĒJIEM !


       Jau septīto gadu biedrība LĪDERE turpina savu darbu pie mērķtiecīgas mentoringa programmas uzņēmējiem (MPU) īstenošanas Latvijā. 08.04.2011. darbu uzsāka 2011. gada mentoringa programma uzņēmējiem, bet pēc kopējā skaita jau trīspadsmitā programma!
       Jaunajā programmā līdz 2012. gada marta beigām darbosies 13 sadarbības pāri. Šoreiz sadarbību uzsāks 14 pieredzējuši uzņēmēji un 18 pieredzes pārņēmēji. Jaunajā programmā ir pārstāvēti 12 uzņēmumi, kuri vēlas attīstīt savu darbību, savukārt 1 uzņēmumu ir plānots izveidot programmas gaitā.
       Programmā piedalīsies jaunie uzņēmēji ne tikai no Rīgas, bet arī no Ādažiem, Baložiem, Kuldīgas un Ogres, kā arī šoreiz programmā ir pārstāvēti 3 RTU Studentu biznesa inkubatora atbalstītie uzņēmēji.
       Jaunie uzņēmēji ir izveidojuši un plāno attīstīt savus uzņēmumus dažādās jomās: ražošanā – bērnu pārtikas ražošana, dabīgās ādas izstrādājumu izgatavošana, suvenīru un dāvanu izgatavošana, bērnu preču ražošana; pakalpojumu jomā – angļu valodas skola pirmsskolas vecuma bērniem, 3D, HD televīzijas izplatīšana, konsultācijas par apdrošināšanas jautājumiem, svētku un pasākumu organizēšana, tirdzniecība un mārketings e-vidē, interneta medijs.
       Pasākuma norises vieta un laiks - Rīgā, Graudu ielā 68, 323. telpa, Biznesa augstskolā Turība,10:00-13:00.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9   


       25.03.2011. - Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biznesa konferencē mazo un mikrouzņēmumu vadītājiem "Baltic Spark 2011" sprieda par mazo uzņēmumu lomu ekonomikā.
       Konferencē prezentēja pētījumu "Mikrokreditēšana Latvijā - iespējas un ierobežojumi", kas tapis sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU); uzstājās LLU Sociālo zinātņu fakultātes lektore Viola Korpa.
       Savukārt Mikrouzņēmumu partnerības institūta valdes priekšsēdētaja Ieva Nartiša stāstīja par partnerības noderīgumu, bet biznesa vadības konsultants Andris Balodis skaidroja, kā vadītājam pieņemt lēmumus un noteikt mērķus, lai uzņēmums būtu produktīvs un efektīvs gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.
       Konferences otrajā daļā SIA "Lietišķās informācijas dienests" Finanšu nodaļas vadītāja un biedrības LĪDERE biedre Iveta Strēle stāstīja par finanšu plānošanas lomu uzņēmuma veiksmīgā darbībā, lai nodrošinātu uzņēmuma mērķu sistemātisku realizāciju, bet SIA "Jardi.partneri" partneris un treneris Arnolds Brūders runāja par to, kādas ir šodienas vadītājam nepieciešamās prasmes, lai spētu savu uzņēmumu vadīt motivējoši.


       15.03.2011. – Biedrības LĪDERE Valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna viesojās RTU Biznesa interešu klubā Portfelis un lasīja lekciju “Darbs komandā”, kuru noklausījās RTU Biznesa interešu kluba biedri.
       Vēl RTU Biznesa interešu kluba biedriem būs iespēja piedalīties LĪDERE biedres Ivetas Strēles lekcijā "Finanšu plānošana" 03.05.2011.
       Savukārt LĪDERE Valdes priekšsēdētājas Aivas Vīksnas vēlreiz uzstāsies klubā ar lekciju par tēmu "LĪderības prasmes" nākošajā - rudens sezonā.

     Foto:     1    2    3   

12. (2010/2.) MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM VIDUSPOSMA SEMINĀRS


       11.03.2011. notika 2010/2. MPU vidusposma seminārs.
       2010/2. mentoringa programmā uzņēmējiem šobrīd darbojas 12 sadarbības pāri.
       Jaunie uzņēmēji sadarbībā ar saviem mentoriem pusgada laikā ir realizējuši izvirzītos mērķus un uzdevumus, no malas skatoties – pat pārpildījuši! Izaugsme pusgada laikā ir acīmredzama; priecē jauno uzņēmēju sasniegumi un sadarbība biznesā, kura ir izveidojusies gan starp pieredzes pārņēmēju un mentoru, gan pieredzes pārņēmēju starpā. Turklāt jau ir izveidots vēl viens jauns uzņēmums – “Livani Eko Group.” Vēlam tā turpināt!
       Pasākuma norises vieta un laiks - Rīgā, Graudu ielā 68, Biznesa augstskolā Turība, 215.telpa, 10:00-12:30.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   


       04.03.2011. - Valsts departamenta Komerclietu un uzņēmējdarbības īpašā pārstāve Loreina Haritone apmeklēja Latviju, lai pārrunātu ASV-Latvijas attiecības tirdzniecības un investīciju jomā. Īpašā pārstāve tikās ar valdības pārstāvjiem un uzņēmējiem, lai apspriestu sadarbības iespējas inovāciju, uzņēmējdarbības un tirdzniecības jomās. LĪDERI pārstāvēja Valdes locekle Līga Menģelsone.

11. (2010/1.) MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM NOSLĒGUMA SEMINĀRS


       04.03.2011. Rīgā noslēdās 2010/1. mentoringa programma uzņēmējiem.
       Programmu, kura sākās pagājušā gada martā un ilga vienu gadu, īstenoja biedrība LĪDERE; informatīvi atbalstīja laikraksts “Dienas bizness”. Programmā sadarbību uzsāka 12 sadarbības pāri, tās laikā jaunie uzņēmēji ieguva pieredzējuša uzņēmēja jeb mentora padomu. Programmā piedalījās 12 dalībnieku pāri; bija pārstāvēti 9 uzņēmumi; kuri uzsākuši savu komercdarbību, 2 pašnodarbinātas personas un 1 persona darbojās uz autoratlīdzības līgumu pamata.
       Programmā sadarbību uzsāka 26 dalībnieki, to skaitā 11 mentori un 15 pieredzes pārņēmēji no Rīgas, Jēkabpils, Ogres, Lielvārdes, Ventspils, Rūjienas un bija viens e-mentoringa sadarbības pāris, jo pieredzes pārņēmējas mītnes zeme ir Dānija.

       Programmas gaitā:
 • 10 dalībnieki ir attīstījušas savus esošos uzņēmumus un noturējušies sarežģītajā ekonomiskajā situācijā;;
 • 1 dalībnieku pāris ir apstādinājis uzņēmuma saimniecisko darbību;;
 • 5 dalībnieces – izstājušās no programmas dažādu apstākļu dēļ;
 • 1 dalībniece sapratusi, ka vismaz pagaidām sava biznesa veidošana nav viņas aicinājums.
       Novērtējuma anketās uz jautājumu “Vai mentoringa programma attaisnoja jūsu cerības” 43 % atbildēja, ka pilnībā attaisnoja, 57 % - daļēji attaisnoja.

       Vispozitīvākais, ko ieguva programmas laikā, dalībnieki min: praktiskās zināšanas, morālo atbalstu, informāciju un pieredzi, kā arī jaunus biznesa kontaktus. Kā negatīvais faktors tiek minēts laika trūkums, lai satiktos ar mentoru un attālums starp mentora un pieredze pārņēmēja atrašanās vietām.

       Pasākuma norises vieta un laiks - Rīgā, Graudu ielā 68, izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 10:00-13:00.

     Foto:     1    2    3   

KONKURSA "LEC BIZNESĀ" MENTORINGA PROCESA UZSĀKŠANAS PASĀKUMS


       22.02.2011. Hipotēku bankas konkursa “Lec biznesā” jaunie uzņēmēji pirmo reizi tiksies ar mentoriem. Vai dzims jauns veiksmes stāsts?

       Sāksies nākamais posms jauniešu ceļā uz reālu uzņēmējdarbību - topošie uzņēmēji pirmo reizi tiksies ar saviem mentoriem, kas ir pieredzējuši, daudzu Latvijā zināmu uzņēmumu pārstāvji. Viņi jaunajiem uzņēmējiem palīdzēs spert pirmos soļus biznesā, daloties savā pieredzē un kontaktos. Sadarbību ar mentoriem organizē biedrība LĪDERE.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8   

BIEDRĪBAI LĪDERE – JAU “8”

       3. februārī aprit 8 gadi kopš biedrību Līdere nodibināja astoņas uzņēmīgas sievietes. Šobrīd biedrībā ir vairāk kā 40 uzņēmējas no visas Latvijas, kas pārstāv izdevējdarbību, tūrismu, konsultāciju biznesu, apdrošināšanu, ainavu arhitektūru, svešvalodu apguvi, būvniecību un citas darbības jomas, un biedrībā Līdere kā filiāle ir iekļāvies Rēzeknes uzņēmīgo sieviešu klubs Sentio.
       Kopš pirmajām biedrības pastāvēšanas dienām īstenota galvenā ideja: uzņēmīgus cilvēkus mudināt nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tāpēc katru gadu tika veikts pētījums Sieviete uzņēmējdarbībā, īstenots projekts Dalīsimies pieredzē, organizētas vairākas konferences uzņēmējiem un izdots uzņēmējdarbības ceļvedis Līdere.
       Šogad arī aprit 6 gadi, kopš Latvijā aizsāka darbību pirmā mentoringa programma uzņēmējiem. Šobrīd ir jau realizētas 12 mentoringa programmas, kurās ir piedalījušies 299 dalībnieki: 143 mentori un 156 pieredzes pārņēmēji (256 sievietes un 43 vīrieši). Darbojoties programmā, daudzi jaunie un topošie uzņēmēji ieguvuši jaunas idejas, sadarbības partnerus un sapratuši, cik svarīgi ir būt kopā.
       „Biedrība Līdere ir mentoringa kustības pamatlicēja Latvijā. Ik gadu tiek mērķtiecīgi, sistemātiski veidotas mentoringa programmas: pavasarī un rudenī, tādējādi sniedzot atbalstu vismaz 20 jaunajiem uzņēmējiem. Kā liecina biedrības Līdere aptaujas dati, viens no būtiskajiem šķēršļiem, uzsākot savu biznesu, ir padoma un informācijas trūkums. Mūsu Latvijas tautsaimniecībai ir vajadzīga jaunā uzņēmēju paaudze un, lai tāda rastos, ir vajadzīgs atbalsts. Pateicoties mentoringa programmām, ir attīsti vairāk kā 72 esošie uzņēmumi un nodibināti 25 jauni uzņēmumi. No piliena veidojas upes, no upēm – jūras, bet katrs padoms rada, attīsta jaunus uzņēmumus, tāds ir biedrības Līdere darbības mērķis,” uzsver biedrības Līdere valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
       Biedrības Līdere valdes priekšsēdētājas Aivas Vīksnas teikto apliecina arī saņemto pieteikumu skaits – uz vienu vietu programmā ir pieci pretendenti. Šī gada aprīļa pirmajā pusē Līdere uzsāks 13.programmu un jau izsludināta pieteikumu pieņemšana nākamajām programmām.
       Līdere neapstājas pie sasniegtā un ir gatava darīt daudz vairāk mikro un mazo uzņēmēju atbalstam Latvijā. Lai pievērstu un iedrošinātu aktīvus uzsākt savu biznesu, arī turpmāk tiek plānots realizēt vismaz vienu mentoringa programmu uzņēmējiem gadā. Līdere sadarbojas ar Hipotēku banku biznesa plānu konkursa jauniešiem „Lec biznesā!” ietvaros, kur Līdere nodrošinās mentoringa pakalpojumus labākajiem biznesa plānu iesniedzējiem.
       Līdere jau sekmīgi sadarbojas ar Nordea banku - Nordea Biznesa skolas “No idejas līdz investoram” ietvaros ir noritējušas veiksmīgas lekcijas par biznesa uzsākšanu projekta ietvaros, kuras pulcinājušas ap 140 potenciālo jauno uzņēmēju.
       Lai veicinātu jauno vecāku, kuri atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā atgriešanos aktīvajā darba dzīvē, sadarbībā ar Māmiņuklubs.lv un Sieviešuklubs.lv, tika noorganizēts lekciju cikls “Sievietes karjeras skola” un nākotnē tiek domāts par jaunām sadarbības formām.
       Līdere ir arī viena no organizācijām, kas pēc LDDK aicinājuma izveidoja un ir aktīvi iesaistījusies Mazo un vidējo uzņēmēju (MVU) sadarbības platformas aktivitātēs.

     Foto:     1    2    3    4    5    6    7   


       11.01.2011. – Biedrības “LĪDERE” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna un Latvijas Zemnieku federācijas un Iecavas sieviešu kluba “Liepas” vadītāja un mikrouzņēmēja Agita Hauka un mikrouzņēmēja Ruta Āboliņa tikās ar Le Figaro žurnālisti Anne Cheyvialle un pārrunāja jautājumus par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, jo īpaši par veicinošiem faktoriem mikrobiznesa attīstībā Latvijā.


       06.01.2011. – Pēc portāla “Sievietes pasaule” vadītājas Līgas Ozoliņas uzaicinājuma biedrības “LĪDERE” valdes priekšsēdētājas vietniece Mārīte Šperberga tikās ar portāla interesentu grupu un atbildēja uz daudzajiem jautājumiem par biedrību “LĪDERE” un tās organizēto mentoringa programmu uzņēmējiem.
Noskaidroti Hipotēku bankas konkursa “Lec biznesā!” uzvarētāji


       04.01.2011. - Noslēgusies Hipotēku bankas rīkotā biznesa ideju konkursa jauniešiem„Lec biznesā!” biznesa plānu vērtēšana un ir zināmi tie 30 jaunie uzņēmēji, kas saņems konkursa godalgas - biznesa mentoru un papildu naudas balvu savas biznesa idejas īstenošanai.
       Konkursa uzvarētāju vārdi publiskoti Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv un “Lec biznesā!” profilā www.draugiem.lv/hipo.
       Pieci labākie biznesa plānu autori saņems 1000 latu naudas balvu savas biznesa idejas realizācijai un tiem tiks piesaistīts biznesa mentors, nākamie pieci – 500 latus un biznesa mentoru, bet vēl 20 pretendentiem būs iespēja sadarboties ar biznesa mentoru, kas dalīsies savā pieredzē, zināšanās un kontaktos. Mentorus nodrošinās konkursa sadarbības partneris biedrība “Līdere”.

       Vairāk informācijas – Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv.
 

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 67606110; Fakss: (+371) 67606119