Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  



       28.11.2008. - biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētājas vietniece Mārīte Šperberga piedalījās “Latvijas Lauku sieviešu apvienības” 8.konferencē "Mikrokredītam Latvijā 10 gadi" un sveica klātesošos ar nelielu uzrunu. Pasākumā piedalījās arī Zanda Raciborska.

     Foto:     1    2    3    4   




NOTIKA 2008/1. UN 2008/2. MENTORINGA PROGRAMMU UZŅĒMĒJIEM KOMPETENČU CELŠANAS SEMINĀRS


       21.11.2008. Rīgā notika 2008/1. un 2008/2. mentoringa programmu uzņēmējiem kompetenču celšanas seminārs "Kā pārdot vairāk, saredzot visus savus iespējamos resursus?". Semināru vadīja mācību centra "MC Saldos" direktors Mikus Timofejevs.

     Foto:     1    2    3    4    5    6   




       11.11.2008. biedrības "Līdere" valdes priekšsēdētājas vietniece Mārīte Šperberga piedalījās Banku augstskolas rīkotajā pasākumā "Karjeras dienas 2008" un lasīja lekciju "Kas jāzina par mentoringa programmu uzņēmējiem?" Banku augstskolas studentiem un pasniedzējiem.

     Foto:     1    2    3   





BALTKRIEVIJAS VALSTS UN NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU VADĪTĀJU PROFESIONĀLĀ APMĀCĪBA


       Biedrība "Līdere" sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu un Rīgas Juridisko augstskolu no š.g. 02. līdz 09.novembrim realizēja projektu „Baltkrievijas valsts un nevalstisko organizāciju vadītāju profesionālā apmācība", kuru apmeklēja 23 vadītāji no Baltkrievijas.
       Projekts nodrošina pēctecību projektam "Vadīšanas kapacitātes attīstība Baltkrievijā starptautiskajai sadarbībai" (Developing Capacity in the Management of International Cooperation in Belarus), kurš šobrīd tiek īstenots Baltkrievijā.
       Vadītājiem no Baltkrievijas tika piedāvāta divu moduļu programma - "Vadīšanas iemaņu pilnveides programma" Rīgas Ekonomikas augstskolā un "Eiropas Savienības tiesības" Rīgas Juridiskajā augstskolā. Programmas teorētisko daļu papildināja Latvijas vadītāju prezentācijas, organizāciju apmeklējumi un tikšanās neformālā gaisotnē (networking events). Biedrība “Līdere” nodrošināja programmas praktiskās puses koordinēšanu .


Pasākuma finansiālie atbalstītāji - Zviedrijas Ārlietu ministrija un :


     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   




       24.10.2008. biedrības "Līdere" valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna lasīja lekciju "Veiksmīga uzņēmēja un laimīga sieviete" sievietēm uzņēmējām un nevalstisko organizāciju pārstāvēm Talsos.
       Lekciju organizēja Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs. Tikšanās norisinājās draudzīgā un nepiespiestā gaisotnē un, kā norādīja pasākuma dalībnieces no Talsiem, tas bija kā iedvesma un uzmundrinājums tālākai darbībai.


     Foto:     1    2    3    4    5    6   





LATVIJĀ VIESOJĀS IRĀKAS UZŅĒMĒJAS UN LĪDERES


       Biedrība "Līdere" sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju no š.g. 22. līdz 23.oktobrim rīkoja konferenci „Stiprinot sievietes lomu sabiedrībā, biznesā un attīstībā” („Enhancing women’s role in society, business and development“), kurā piedalījās arī piecas Irākas uzņēmējas un līderes.
       Personiska Latvijas un Irākas biznesā un politikā aktīvo sieviešu, kurām ir ietekme uz sabiedrisko domu savās valstīs, tikšanās klātienē ir neatsverama, lai veidotos reāli, dzīvi un nākotnē aktīvi kontakti starp Latviju un Irāku un plašāk - Eiropu un arābu pasauli.
       Nekas tā netuvina cilvēkus ka personiska tikšanās, neviena informācija masu medijos vai internetā nevar atsvērt dzīvu sarunu un personiskus kontaktus, tāpēc Irākas sieviešu vizīte Latvijā, ko organizēja biedrība "Līdere" sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, ir svarīga, lai veidotos sapratne, kas ir pamats tālākai sadarbībai starp valstīm no diviem atšķirīgiem, taču bagātiem reģioniem, kuru attīstības potenciāls ir ievērojams.
       Konference, kura norisinājās š.g. 22.un 23.oktobrī „Reval Hotel Latvija“, deva iespēju gūt plašākas teorētiskās un praktiskās zināšanas pie zinošiem lektoriem un profesionāļiem tādās jomās kā uzņēmējdarbības vide Latvijā un Irākā, sievietes loma mūsdienu sabiedrībā, sieviete politikā, biznesā un personības attīstība, mentorings teorijā un praksē, ka arī tika nodibināti kontakti ar Irākas pārstāvēm un citiem konferences dalībniekiem.
       Vizītes laikā Latvijā Irākas pārstāvēm bija tikšanās un apaļā galda diskusija LR Ārlietu ministrijā, tikšanās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru un bijušo Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, tikšanās ar Latvijas Institūta direktoru Ojāru Kalniņu, kā arī viešņas apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju.



Pasākuma atbalstītājs:


     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   




       07.10.2008. biedrības "Līdere" valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna lasīja lekciju "Motivācija uzņēmējdarbībai" ekonomikas un uzņēmējdarbības studentiem Preiļos un Daugavpilī.
       Lekcijas organizēja Preiļu Biznesa inkubators un Daugavpils universitāte. Domājams, šo lekciju iespaidā pēc zināma laika Latgales reģionā uzņēmēju rindas papildināsies ar daudziem gaišiem prātiem un uzņēmīgām, dedzīgām sirdīm.


     Foto:     1    2    3   




       25.09.-28.09.2008. - notika Pirmais starptautiskais sieviešu uzņēmēju forums Sofijā (Bulgārija), kuru organizēja SELENA - Bulgārijas sieviešu uzņēmēju asociācija. Tajā piedalījās "Līdere" valdes pārstāve Zane Ozola un projektu vadītāja Zanda Raciborska, ar mērķi izveidot biedrībai jaunus starptautiskus kontaktus.
       Pasākuma primārais mērķis bija stiprināt Bulgārijas un Itālijas sieviešu uzņēmēju savstarpējo sadarbību un kontaktus, bet forumā piedalījās pārstāves ne tikai no iepriekšminētajām valstīm, bet arī no Francijas, Grieķijas, Turcijas, Portugāles, Rumānijas u.c. Tā kā "Līdere" ir ieguvusi domubiedres Balkānu reģionā un Vidusjūras valstīs, un varam gaidīt jaunus un interesantus projektus sadarbībā ar sieviešu organizācijām šajās valstīs.


     Foto:     1    2    3    4    5   




       22.09.-23.09.2008. - Inese Bērs pārstāvēja "Līderi" konferencē "Virzoties uz kopīgu mērķi - Ziemeļu un Baltijas valstu 10 gadu sadarbība dzimumu līdztiesības jomā" ("Sharing a common goal - 10 years of Nordic Baltic gender equality cooperation") Tallinā (Igaunija). "Līdere" saņēma uzaicinājumu no LR Labklājības ministrijas un pasākums notika ar Ziemeļu Ministru padomes atbalstu.
       Konferencē piedalījās apmēram 50 dalībnieki no Baltijas un Skandināvijas valstīm, lai diskutētu par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Lielākais iegumums no dalības šajā pasākumā, kā norādīja Inese Bērs, bija jaunu kontaktu iegūšana un iepriekšējo kontaktu atjaunošana un nostiprināšana.


       12.09.2008. organizācija "Finpro" uzņēma Vaasas (Somija) biznesa sieviešu delegāciju Rīgā, lai stiprinātu pārrobežu kontaktus, organizējot semināru "Biznesa vide un sieviete uzņēmējdarbībā Latvijā".
       "Finpro" konsultante Lolita Pankovska pastāstīja par vispārējo ekonomisko situāciju un biznesa vidi Latvijā, savukārt biedrības "Līdere" valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna uzstājās seminārā ar ziņojumu "Sieviete un uzņēmējdarbība Latvijā".
       Vizītes laikā viešņas no Somijas arī apciemoja uzņēmumu "Madara Cosmetics".


     Foto:     1    2    3   





KONKURSA "GADA SIEVIETE RĒZEKNĒ 2008" FINĀLS


       Rēzeknes pilsētas svētku priekšvakarā biedrība Uzņēmīgo sieviešu klubs "SENTIO" izsludināja konkursu "Gada sieviete Rēzeknē 2008".
       Konkursam varēja pieteikt sievietes, kuras ir kļuvušas par uzņēmējām, nesavtīgi organizējušas labdarības vai kultūras pasākumus, kopj uz uztur dzimtas tradīcijas, lai ģimenē valdītu savstarpēja cieņa, mīlestība un sirsnība, veic ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.
       Konkursa "Gada sieviete Rēzeknē 2008" pasākuma fināls notika 2008.gada 5.septembrī Rēzeknes pilsētas rajona padomes Aktu zālē.
       Kopumā Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji iesūtīja 13 anketas un veltīja siltus vārdus brīnišķīgajām Rēzeknes sievietēm, kuras ar savu darbu, attieksmi pret līdzcilvēkiem ir spējušas aizkustināt, rādot piemēru un drosmīgu "savas" dzīves pozīciju.
       Kā informēja biedrības Uzņēmīgo sieviešu klubs "SENTIO" valdes priekšsēdētāja Inese Haite, tika piešķirti 7 atzinības raksti par aktīvu un profesionālu darbību Rēzeknes pilsētas labā, tika godinātas 5 laureātes atbilstošās nominācijās, un par konkursa "Gada sieviete Rēzeknē 2008" laureāti kļuva SIA "Accounting Latvia" vadītāja Ilona Markunaite.


     Foto:     1    2    3   





UZSĀKTA 2008/2 MENTORINGA PROGRAMMA UZŅĒMĒJIEM


       22.08.2008. tiek uzsākta 2008/2. mentoringa programma uzņēmējiem. Šīs mentoringa programmas realizāciju informatīvi atbalsta laikraksts “Dienas bizness”. Programmā līdz 2009. gada jūlijam darbosies 10 sadarbības pāri. Jaunajā programmā sadarbību uzsākuši 11 pieredzējuši uzņēmēji ar 10 pieredzes pārņēmējiem. Visiem pieredzes pārņēmējiem jau ir nodibināts uzņēmums un viņi vēlas attīstīt to darbību.

     Foto:     1






LATVIJĀ VIESOJĀS AFGANISTĀNAS SIEVIEŠU BIZNESA FEDERĀCIJAS PĀRSTĀVES


       No 2008. gada 1. līdz 6.augustam norisinājās biedrības Līdere organizētā "Mentoringa meistardarbnīca. Rietumi - Austrumi", kurā piedalījās piecas pārstāves no Afganistānas Sieviešu Biznesa Federācijas ( Afgan Women's Business Federation ) .
       Mentoringa meistardarbnīcas mērķis ir pievērst uzmanību uzņēmējdarbības videi Latvijā un Afganistānā, biznesa iespējām Eiropā, sievietes lomai uzņēmējdarbībā, sievietei kā līderei un mentoringam teorijā un praksē .
       "Afganistānai ir īpaša nozīme Latvijas šodienā. Mums ir sadarbība ar cilvēkiem, kuri ne tikai pārstāv valsti un to sabiedrības daļu, kurai ir reliģisku un sadzīves aizspriedumu dēļ ilgi tika liegta klātbūtne nozīmīgos sabiedrības un politiskajos procesos, bet arī ar tādu valsti, kura ir un paliks starptaustiskās sabiedrības degpunktā vēl vairākus gadus. Afgāņu sievietes sociālajā hierarhijā neatrodas vienu pakāpi zemāk. Viņas atrodas veselas divas pakāpes zemāk, jo viņām ir jācīnās ne tikai ar sabiedrības aizspriedumiem, bet arī par vietu mūsdienu politiskajā situācijā. Afganistānā ir karš un būs vēl vairākus gadus, un, ja mēs spējam būt noderīgas šajā procesā, tad labprāt šo lomu uzņemamies," atzīst biedrības "Līdere" valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
       Biedrības Līdere "Mentoringa meistardarbnīcai. Rietumi - Austrumi" ir divi būtiski ierosmes avoti. Pirmkārt, mentorings kā uzņēmējdarbību veicinoša kustība Latvijā pēdējo gadu laikā tiek augsti vērtēta uzņēmēju vidū. Šobrīd Latvijā jau īstenotas septiņas sistemātiskas, mērķtiecīgas vienu gadu garas programmas un tiek gatavotas nākamās. Novērtējot uzņēmēju, īpaši sieviešu, augsto interesi par iespējām gūt pieredzi mentoringa ceļā, kā arī vēlmi tikties ar citām uzņēmīgām un profesionālām sievietēm, lai smeltos drosmi, atbalstu un zināšanas, biedrība Līdere nolēma organizēt sieviešu uzņēmēju meistardarbnīcu, kuras ietvaros profesionāli noderīga informācija izaugsmei tika apvienota ar neformālu kontaktu dibināšanu un pieredzes apmaiņu. Otrs nometnes ierosmes avots ir apziņa, ka esošā mentoringa programma Latvijā ir novērtēta arī starptautiski un ir ieviešama arī citās vasltīs.
       Mentoringa meistardarbnīcas laikā notika divu dienu intensīva pieredzes un profesionālo zināšanu apmaiņa, kurā bez viešņām no Afganistānas piedalījās 15 uzņēmējas un līderes no Latvijas, vairāki vieslektori un amatpersonas. Vizītes laikā viešņas tikās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, ar ārlietu ministru Māri Riekstiņu, ar bijušo prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu; tika parakstīts memorands par savstarpējo sadarbību starp "Līderi" un Afganistānas Sieviešu Biznesa Federāciju ( Afgan Women's Business Federation ). Viešņas no Afganistānas vizītes gaitā apciemoja arī Duntes Minhauzena muzeju, Turaidas muzejrezervātu; Bauskas rajonā – z/s “Dobuļi”, spēļu un atrakciju parku “Labirinti”, trikotāžas uzņēmumu “Novads” un Rundāles pili.
       Projekts ir tapis sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, LR Aizsardzības ministriju, kā arī ar uzņēmēja Valērija Belokoņa personīgo līdzdalību un ieguldījumu.


     Foto:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18   





VIDUSPOSMA SEMINĀRS 2008/1. MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM


       25.07.2008. Rīgā notika 2008/1. mentoringa programmas uzņēmējiem Vidusposma seminārs, kura laikā pieredzes pārņēmēji prezentēja sešu mēnešu ilgās sadarbības rezultātus ar saviem mentoriem.

       2008/1. mentoringa programmā uzņēmējiem šobrīd darbojas 8 sadarbības pāri. Jaunie uzņēmēji pusgada laikā ir realizējuši izvirzītos mērķus un uzdevumus, analizējuši sava esošā biznesa iespējas.

       Galvenie jautājumi, ko apsprieda semināra dalībnieki – kā piesaistīt klientus savam uzņēmumam, kā pārdot preci/produktu, kā iemācīties atrast atbildes uz jautājumiem pašam.

     Foto:     1    2    3    4    5    6   





Noslēgums 2007/2. mentoringa programmai uzņēmējiem


       18.07.2008. Rīgā noslēdzās 2007/2.mentoringa programmai uzņēmējiem.
       Programmu, kura sākās pagājušā gada martā un ilga vienu gadu, īstenoja biedrība „Līdere” sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju. Programmā varēja pieteikties uzņēmējdarbības uzsācēji, kuri plāno dibināt uzņēmumu, kā arī uzņēmēji, kuru uzņēmums nav vecāks par trīs gadiem, lai iegūtu pieredzējuša uzņēmēja jeb mentora padomu.

       Programmā sadarbību uzsāka 21 dalībnieks, to skaitā 11 pieredzes pārņēmēji no Rīgas un Rīgas rajona, Bauskas, Tukuma un Valkas un 10 mentori.

       Programmā piedalījās:
 • 4 dalībnieki, kuri jau bija nodibinājuši uzņēmumu vai veica individuālo darbu;
 • 2 dalībnieku pāri nodibināja uzņēmumu programmas laikā;
 • tiks veidoti 3 uzņēmumi;
 • 1 dalībniece apturēja uzņēmuma saimniecisko darbību.
       Novērtējuma anketās uz jautājumu “Vai mentoringa programma attaisnoja jūsu cerības” 80 % atbildēja, ka pilnībā attaisnoja, bet 20 % - ka daļēji attaisnoja.

       Vispozitīvākais, ko ieguva programmas laikā, dalībnieki min labvēlīgo attieksmi, ticības atajunošanu saviem spēkiem, skatu no malas uz uzņēmumu un tā attīstības gaitu, personisko un emocionālo pieredzi. Kā negatīvais faktors tiek minēts pašu pieredzes pārņēmēju aktivitātes trūkums sadarbībai ar mentoru. Izskanēja atziņas, ka mentoringa programma neglābs biznesu un mentorings nav burvju nūjiņa, ar kuras mājienu tiks atrisinātas jauno uzņēmēju biznesa problēmas.

Prezentācija




       18. - 19.06.2008. biedrības "Līdere" biedres viesojās Madonas rajonā. Biedrības "Līdere" valdes priekšsēdētājas vietnieces Mārītes Šperbergas vadībā Līderes apciemoja Mārcienas muižu, Madonā tikās ar vietējiem uzņēmējiem un uzņēmēju apvienību un otrajā dienā devās uz Bērzauni, lai apmeklētu Baltijā lielāko un modernāko šķirnes trušu audzētavu "Sveķi"; iepazītos ar kokapstrādes pakalpojumu centru, tā daudzajiem cehiem, un tajos ražoto produkciju ar modernu iekārtu palīdzību; aplūkotu Bērzaunes baznīcu, kuru atjauno vietējie uzņēmēji; paviesotos zemnieku saimniecības "Piekūni" dabas takās; atpūtas vietā "Gaiziņstars" un pirms došanās mājup iepazītos ar SIA "Lido" atpūtas vietu un topošo viesu viesu namu pie Viešūra ezera.
       Kā atsaucās pasākuma dalībnieces - īsts pirms vasaras saulgriežu pasākums, kurā varēja smelties spēku turpmākajiem darbiem. Bija patīkami satikt tik daudz pozitīvi domājošu, enerģisku vietējo uzņēmēju.


     Foto:     1    2    3    4   




28.05.2008. “Līdere” valdes priekšsēdētāju Aivu Vīksnu intervēja Gloria Moss, zinātniece no Lielbritānijas, kura kopā ar kolēģiem veic pētījumu par lielo sieviešu īpatsvaru augstā vadības līmenī Latvijā.

Saskaņā ar Eurostat statistikas rādītājiem, kurus prezentējusi Eiropas komisija 2006.gada martā, Latvijā ir visaugstākā sieviešu vadītāju proporcija visās dalībvalstīs – tā sastāda 44 % salīdzinājumā ar 34,5 % Lielbritānijā, 37,1 % Francijā, 26,4 % Vācijā un 23 % Dānijā.Tāpat ari Latvija ir pirmajā vietā studējošo sieviešu, kuras iegūst augstāko izglītību, skaita ziņā – 61,7 % salīdzinājumā ar 55,9 % Lielbritānijā, 55 % Francijā un 49,5 % Vācijā.

Pētījuma mērķis ir noteikt tos faktorus, kuri veicinātu augstākus sieviešu dalības rādītājus vadības līmenī ES valstīs.

Intervijas laikā tika atbildēts uz jautājumiem par sievietes vadītājas lomu, kāda ir situācija Latvijā, kādi ir faktori un šķēršļi, kuri veicina vai kavē sieviešu vadītāju pieņemšanu un izvirzīšanu Latvijas organizācijās, kāda ir ietekme faktam, ka Latvijā augstos vadības līmeņa amatos ir sievietes.

Pētījuma rezultātus plānots prezentēt šī gada oktobrī.



KONKURSS "SIEVIETE LATVIJAI 2008" IR NOSLĒDZIES !


Kā katru gadu biedrības "Līdere" valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna piedalījās konkursa žūrijas darbā.

Šogad kandidātes tika izvirzītas trijās nominācijās - "Par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai", "Par nesavtīgu darbu sabiedrības labā" un "Par ģimenes stiprināšanu.

23.05.2008. tika suminātas konkursa laureātes. Galvenās balvas saņēma Dace Ozola, Skaidrīte Solovjova un Velta Cermeniece.

"Līderes" balva konkursā tika piešķirta Dacei Čilipānei no Valmieras - ģimenes uzņēmums "DO dzijas" un speciālbalva - Sarmītei Slūkai no Preiļu rajona Riebiņu novada Sīļukalna pagasta - individuālais uzņēmums "Boņuks" ar pamatdomu atbalstīt un uzteikt sievietes uzņēmējas reģionos.

     Foto:     1    2    3   





NOTIKA 2007/2. UN 2008/1. MENTORINGA PROGRAMMU UZŅĒMĒJIEM KOMPETENČU CELŠANAS SEMINĀRS


23.05.2008. Rīgā notika 2007/2. un 2008/1. mentoringa programmu uzņēmējiem kompetenču celšanas seminārs "Sabiedriskās attiecības uzņēmuma attīstībai". Semināru vadīja SIA "Comperio" direktore Inese Bērs .

     Foto:     1    2    3   




26.04.2008. “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna piedalījas Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" 10 gadu jubilejas konferencē “Ar skatu nākotnē” un uzstājās ar priekšlasījumu “Sieviete un bizness 21.gadsimtā”. Aiva Vīksna arī saņēma asociācijas "Aspazija" atzinības rakstu par ieguldījumu asociācijas attīstībā.




UZSĀKTA 2008/1 MENTORINGA PROGRAMMA UZŅĒMĒJIEM


31.03.2008. tika uzsākta 2008/1 mentoringa programma uzņēmējiem. Šīs mentoringa programmas realizāciju informatīvi atbalsta laikraksts “Dienas bizness”. Programmā līdz 2009. gada februārim darbosies 10 sadarbības pāri. Jaunajā programmā sadarbību uzsākuši 11 pieredzējuši uzņēmēji ar 12 pieredzes pārņēmējiem. Visiem pieredzes pārņēmējiem jau ir nodibināts uzņēmums un viņi vēlas attīstīt to darbību.


     Foto:     1



08.03.2008. biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna piedalījās eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas autorraidījumā “Mēs esam”, kuru varēja vērot LTV 1.programmā. Šoreiz Vaira Vīķe-Freiberga raidījumu veidojusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē viesos pie profesores Ausmas Cimdiņas. Sarunas centrālā tēma bija sievietes vieta un loma sabiedrībā, un sarunas laikā Aiva Vīksna daudz stāstīja par biedrības “Līdere” realizētajām mentoringa programmām uzņēmējiem.




VIDUSPOSMA SEMINĀRS 2007/2. MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM


29.02.2008. Rīgā notika 2007/2. mentoringa programmas uzņēmējiem Vidusposma seminārs, kura laikā pieredzes pārņēmēji prezentēja sešu mēnešu ilgās sadarbības rezultātus ar saviem mentoriem.
2007/2. mentoringa programmā uzņēmējiem šobrīd darbojas 8 sadarbības pāri. Topošie un jaunie uzņēmēji pusgada laikā ir realizējuši izvirzītos mērķus un uzdevumus, analizējuši sava esošā vai potenciālā biznesa iespējas.
Galvenie jautājumi, ko apsprieda semināra dalībnieki – kā piesaistīt klientus savam uzņēmumam, kā pārdot preci/produktu, kā gūt psiholoģisku un finansiālu atbalstu savai darbībai ģimenē.

     Foto:     1    2    3    4    5   





Noslēgums 2007/1. mentoringa programmai uzņēmējiem


       15.02.2008. Rīgā noslēdzās 2007/1.mentoringa programmai uzņēmējiem.
       Programmu, kura sākās pagājušā gada martā un ilga vienu gadu, īstenoja biedrība „Līdere” sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju. Programmā varēja pieteikties uzņēmējdarbības uzsācēji, kuri plāno dibināt uzņēmumu, kā arī uzņēmēji, kuru uzņēmums nav vecāks par trīs gadiem, lai iegūtu pieredzējuša uzņēmēja jeb mentora padomu.

       Programmā sadarbību uzsāka 23 dalībnieki, to skaitā 12 pieredzes pārņēmēji no Rīgas un Jūrmalas, Bauskas, Cēsīm un Līvāniem un 11 mentori.

       Programmā piedalījās:
 • 6 dalībnieku pāri, kuri jau bija nodibinājuši uzņēmumu;
 • 2 dalībnieces nodibināja uzņēmumu programmas laikā;
 • 1 dalībniece no individuālā darba veicējas kļuva par uzņēmuma īpašnieci;
 • 1 dalībniece izstājās no programmas;
 • 1 dalībnieks nesadarbojās ar mentoru.        Novērtējuma anketās uz jautājumu “Vai mentoringa programma attaisnoja jūsu cerības” 71 % atbildēja, ka pilnībā attaisnoja, bet 29 % - ka daļēji attaisnoja. Neviens no dalībniekiem neatbildēja, ka programma neattaisnoja viņa cerības.

         Vispozitīvākais, ko ieguva programmas laikā, dalībnieki min: praktiskās zināšanas, morālo atbalstu, informāciju un pieredzi. Kā negatīvais faktors tiek minēts laika trūkums, lai satiktos ar mentoru un attālums starp mentora un pieredzes pārņēmēja atrašanās vietām. Lielākā daļa no pieredzes pārņēmējiem izteica vēlmi darboties programmā vēl otro gadu.

  Prezentācija




Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Rīgas dome sadarbībā ar A/s Hansabanka un riska kapitāla fondu pārvaldes uzņēmumu A/s Eko investors rīko Inovatīvo biznesa ideju konkursu „Ideju kauss 2008”.
Biedrība “Līdere” atbalsta šo konkursu kā kompetences partneris.
Viens no konkursa galvenajiem mērķiem ir sekmēt jaunu dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos Latvijā, sniedzot tehnoloģisko un inovatīvu biznesa ideju autoriem nepieciešamās zināšanas un prasmes biznesa idejas pilnveidošanai, dodot iespēju tikties ar pieredzējušiem nozaru ekspertiem, saņemt speciālistu individuālo vērtējumu un ieteikumus par savu biznesa ideju, konkursa gaitā to pilnveidot un noslēgumā iesniegt biznesa plānu, kā arī iepazīstināt ar to potenciālos investorus. Šāda konkursa rīkošana nākotnē pozitīvi ietekmēs Latvijas ekonomisko izaugsmi.
2008.gada konkurss, kurā uzsvars tiek likts uz tehnoloģiskām idejām un produktiem ar augstu pievienoto vērtību, ilgs no 1.februāra līdz 13.jūnijam, kad tiks apbalvotas 10 labākās komandas.

Detalizēta informācija par konkursu: brošūra  un  plakāts




“LĪDERE” – 5!

Lai demonstrētu mentoringa sniegtās attīstības iespējas uzņēmējdarbībā, kā arī popularizētu un iepazīstinātu ar mentoringa programmu uzņēmējiem rezultātiem iespējami plašāku sabiedrības daļu, pirmo reizi Latvijā notika pasākums

MENTORINGA DIENA

2008. gada 4. februārī
Mazajā ģildē Amatu ielā 5, Rīgā
Organizēja:           
Sadarbībā ar:
Pasākuma atbalstītāji:            
Informatīvie atbalstītāji:      

     






17.-18.01.2008. Rīgā notika FemStart – sabiedrības diskusijas veicināšana par augstskolu atbalstu sievietēm zinātniecēm uzņēmējdarbības uzsākšanai – konference. Biedrības ”Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna uzstājās konferences sadaļā “Programmas un darbības plāni, kas atbalsta uz tehnoloģijā orientētu sieviešu uzņēmējdarbību” ar ziņojumu par mentoringu.



 

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 7606110; fakss: (+371) 7606119