Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDI – IESPĒJAS UN UZKRĀTĀ PIEREDZE

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Biznesa centrs” sadarbībā ar biedrību „Uzņēmīgo sieviešu klubs „SENTIO””, biedrību „Līdere” un atpūtas kompleksu „Rāzna” 2005. gada 24. augustā rīkoja semināru-diskusiju „Eiropas Savienības struktūrfondi – iespējas un uzkrātā pieredze”

PROGRAMMA
8.30 - 9.00 Dalībnieku ierašanās atpūtas kompleksā „Rāzna” (c. "Astici", Kaunatas pag., Rēzeknes raj.), reģistrācija.
9.00 - 9.10 Semināra – diskusijas atklāšana.
9.10 – 9.30 Elita Jermolajeva, SIA „Konsultanti” projektu vadītāja. Konsultatīvā atbalsta nodrošināšana uzņēmējdarbībā. Informācija un priekšlikumi finansējuma piesaistei no Valsts atbalsta programmām (LIAA). www.konsultanti.lv. Informācija par programmām www.liaa.gov.lv
9.30 – 9.45 Andis Kazaks, SIA „Latgales druka” direktors. Nākošais solis uzņēmuma attīstībā – komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām. www.druka.lv
9.45 – 10.00 Jānis Lumpovs, „Rēzeknes lauksaimniecības konsultācijas” biroja vadītājs. Eiropas Savienības pasākumi lauku attīstībai. Informācija par programmām www.lad.gov.lv
10.00 - 10.15 Sandra Sprūga, „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības associācija” Rēzeknes nodaļas vadītāja.
Pieredze Zemkopības Ministrijas Lauku Atbalsta dienesta programmā „Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos”.
10.15 – 10.30 Guntis Piteronoks, SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”. Eiropas Savienības pirms strukturālie un strukturālie fondi lauksaimniecības produkcijas pārstrādes ražošanā.
10.30 – 10.45 Kafijas pauze
10.45 – 11.10 Liene Amantova, „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”, Latgales reģiona nodaļas vadītāja.
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētās programmas.
www.cfla.gov.lv
11.10 – 11.30 Valentīna Lazovska, Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja.
Ludzas pilsētas un rajona pieredze struktūrfondu apguvē.
www.ludza.lv
11.30 – 12.00 Diskusijas
12.00 – 13.00 Semināra noslēgums.
13.00 – 14.00 Uzņēmuma SIA „RKS „NOOK, Ltd”” apmeklējums. www.nook.lv


Informācija par pasākuma rīkotājiem: www.rezekne.lv ; www.lidere.lv ; www.razna.lv

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Eiropas Savienības struktūrfondu programmām, kuras ir paredzētas uzņēmējdarbības attīstībai. Par pieejamajām programmām uzņēmējus iepazīstināja SIA „Konsultanti”, „Rēzeknes lauksaimniecības konsultācijas” un „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras” Latgales reģiona pārstāvji. Eksperti atzīmēja, ka nākotnē ir paredzēts uzlabot un atvieglot projektu sagatavošanas, iesniegšana un apstiprināšanas procesus, kas iespējams palielinātu iesniegto projektu skaitu arī no Latgales reģiona.
Latgales reģiona uzņēmēji Andis Kazaks (SIA „Latgales druka”), Sandra Sprūga (Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija), Valentīna Lazovska (Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja), kuri ir jau saņēmuši finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondu programmām, iepazīstināja ar uzkrāto pieredzi idejas veidošanā un projekta dokumentācijas sagatavošanas principiem. Dalībnieki vienisprātis atzīmēja, ka piedalīties ES līdzekļu apgūšanā nenožēlo, kaut gan saskaras ar lielām grūtībām.
Pasākumā piedalījās 40 dalībnieki – uzņēmējdarbības pārstāvji no Latgales reģiona un biedrības „Līdere” (Rīga) pārstāves.
Pēc semināra un diskusijām dalībnieki devās uz SIA „RKS „NOOK, Ltd””.

     Foto:
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   

 

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 7606110; fakss: (+371) 7606119