Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  LABDARĪBAS AKCIJAS

“Uzdāvini dāvināšanas prieku”

17.decembrī Kauguru kultūras namā notiks ikgadēja akcija – veikaliņš, kur bērni par zīmētu naudiņu varēs nopirkt (izvēlēties) dāvanas sev un saviem ģimenes locekļiem.

Dāvaniņas (suvenīrus, rotaļlietas, rotaslietas un visādas mantiņas) veikalam palīdzēja sarūpēt arī biedrības “Līdere” biedres.

Labdarības pasākums Jelgavā

15.decembrī Jelgavas Krīzes centra zālē notika biedrības “Līdere” un Jelgavas starptautiskā Zonta kluba labdarības pasākums, kas paredzēts sociālā riska ģimeņu bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes mājā, gan kuri pēdējā gada laikā ir nonākuši Krīzes centrā, kā arī sievietēm no Sociālās mājas.

Pasākumā, dalībniekiem tika sarūpēts cienasts, kā arī tika organizētas spēles un konkursi bērniem. Pasākuma laikā Vision Express acu ārste un optikas speciāliste ar speciālu aparatūru pārbaudīja redzi un atlasīja ietvarus.

Pēc Jaungada tradicionāli notiks pasākuma otrā daļa, kad Vision Express speciāliste izsniegs bērniem un sievietēm gatavās brilles.

Tradīcija iesākta pagājušā gadā, kad ar brillēm tika apdāvinātas sieviešu invalīdu biedrības “Zvaigzne” dāmas.


Gada Mentors 2005 Balva uzņēmējiem padomdevējiem

Organizators:Informatīvie atbalstītāji:


    Ja Jūs esat uzņēmējs…

Ja Jūs savu darbību sākāt un veidojāt pateicoties pieredzējušu uzņēmēju atbalstam un padomam…

Ja Jūs dažādus šķēršļus uzņēmējdarbībā pārvarējāt pateicoties cita uzņēmēja nesavtīgai palīdzībai un zināšanām…

Tad šis konkurss ir Jūsu iespēja pateikt paldies un izcelt savu Padomdevēju, savu Mentoru

Vairāk informācijas lasiet šeit Adobe PDF
Konkursa nolikums Adobe PDF
Pieteikuma anketa MS Word

1 Baltijas Mentoru konference

4.oktobrī notika 1 Baltijas Mentoru konference, kurā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Austrijas un ASV. Ar konferences apskatu Jūs variet iepazīties šeit MS Powerpoint.
Profesiju Segregācijas Mazināšana

EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros tiek izsludināts

KONKURSS

„Atbalsts sievietēm, kuras vēlas kļūt par darba devējām perspektīvajās nozarēs”.


Konkursa dalībnieces pretendēs uz finansiālu un konsultatīvu atbalstu sava uzņēmuma dibināšanai, kura biznesa idejai jābūt saistītai ar eksaktajām, inženierzinātnēm, IT vai dabas zinātnēm.

Konkursam var pieteikties un nolikumu saņemt
K.Barona 32-7, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālr. 7240504, 9213521, kā arī www.lsif.lv sadaļā EQUAL projekts.
Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš 30.11.2005. līdz plkst. 17.00
PROFESIJU SEGREGĀCIJU CĒLOŅU MAZINĀŠANA
projekts nodarbinātības veicināšanai tehniskajās nozarēs

Ar projekta atklāšanas pasākumu 26. augustā uzsākta projekta „Profesiju segregāciju cēloņu mazināšana“ īstenošana Eiropas Kopienas EQUAL programmas ietvaros. Viens no sadarbības partneriem šajā projektā ir biedrība „Līdere“, kas īstenos mentoringa programmu 16 jaunajām uzņēmējām.

Projekta būtība paredz mazināt sabiedrībā pastāvošos stereotipus par dzimumu lomām darba tirgū, kura rezultātā rodas profesiju sadalījums „ sieviešu“ un „vīriešu“ profesijās un novērst situāciju, kad tehniskajās nozarēs dominē vīrieši, bet humanitārajās jomās un apkalpojošajās nozarēs – sievietes. Pastāvot profesiju sadalījumam jeb segregācijai tehniskajās nozarēs, šajās jomās trūkst kvalificēta darbaspēka un netiek izmantots sieviešu potenciāls tajās, jaunieši neizvēlas perspektīvām profesijām atbilstošu izglītību, sievietes dominē profesijās, kas ir zemāk apmaksātas, trūkst sociālā līdzsvara darba vietās un netiek izmantots sieviešu kā iespējamo uzņēmēju potenciāls.

„Problēmas risināšanai esam atraduši, mūsuprāt, inovatīvu un integrētu pieeju, apvienojot pavisam 20 dažādāko nozaru organizācijas ne tikai nacionālā, bet arī reģionālā līmenī. Risinot problēmu no izglītības un karjeras veidošanas, sieviešu nodarbinātības, pašvaldību politikas plānošanas un stereotipu mazināšanas viedokļa, ceram veicināt vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu darba tirgū„ uzsver Sabiedrības integrācijas fonda direktors Nils Sakss.

Projekta īstenošanā sadarbojas pavisam 20 sadarbības partneri – augstskolas, nevalstiskās organizācijas, valsts institūcijas, pašvaldības, pieaugušo izglītības centri un privātuzņēmēji. Projekta īstenošana ilgs līdz 2007. gadam; tā ietvaros tiks veikti pētījumi par profesiju segregācijas jeb sadalījuma cēloņiem, analizēta skolēnu nākotnes plānu izvēle, veikti profesionālās karjeras un izglītības izvēles veicinoši pasākumi un nodrošinātas darba prakses iespējas uzņēmumos skolēniem, kā arī analizētas eksakto studiju programmas augstskolās. Lai atbalstītu sievietes, kuras vēlas darboties tehniskajās nozarēs, tām tiks nodrošināta apmācību un darba iespēja, kā arī sniegts finansiāls atbalsts un konsultācijas sievietēm, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību tehniskajā sfērā. Projekta ietvaros tiks analizētas arī pašvaldību attīstības stratēģijas un izstrādātas rekomendācijas no dzimumu līdztiesības perspektīvas, vienlaikus veicot stereotipu mazinošus pasākumus projekta atbalstam.

Projekts „Profesiju segregāciju cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas ietvaros, kuras ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija.

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par šo projektu, aicinām ieskatīties http://www.lsif.lv/equal, zvanīt 7078212 vai rakstīt EQUAL@lsif.lv.


Ciemos pie Preiļi sieviešu kluba

19.oktobrī biedrība “Līdere” viesojās pie Elitas Jermolajevas vadītā Preiļu sieviešu kluba Preiļu NVO centrā. Preiļu sieviešu kluba galvenie darbības virzieni nu jau gandrīz 10 gadus ir pieaugušo izglītība, harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana, labdarība un sadarbība ar citām organizācijām.
Preiļu sieviešu klubu izveidoja sievietes, kuras vēlējās paplašināt savu redzesloku, izglītoties, palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, kā arī organizēt dažādus pasākumus. Kluba nozīmīgākās aktivitātes ir projekts “Pieaugušo izglītības centrs”, projekts “Interreg IIIB FEM”, nometne “Atelpa”, Ziemassvētku labdarības akcijas un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem.
Pēc tikšanās Līderes viesojās Preiļu dāvanu veikaliņā “Karīna” un Čerņavska keramikas darbnīcā.
Īsumā

3.oktobrī biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna piedalījās Rīgas Ekonomikas augstskolas organizētajā konferencē “Sieviete un uzņēmējdarbība”, kur dalījās Latvijas pieredzē sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanā. Konferencē dalījās pieredzē arī pārstāvji no ASV, Vācijas un Jaunzēlandes.

20.oktobrī Reiterna namā notika konference “Uzņēmējdarbības veicināšana”, kas rīkota ES programmas Hanse Passage ietvaros (projektā kā partneri piedalās 14 reģioni no Latvijas, Polijas, Francijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Vācijas). Konferencē uzstājās biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna par tēmu sieviešu uzņēmējdarbība un finansu iespējas uzsākot biznesu.
“Mainīgie stereotipi darba tirgū un uzņēmējdarbībā”
Ceturtā starptautiskā biznesa sieviešu organizāciju tikšanās
Vidusjūras Biznesa sieviešu organizāciju asociācija AFAEMME (Association of Organizations of Mediterranean Business Women) īsteno projektu “Mainīgie stereotipi darba tirgū un uzņēmējdarbībā”, ko ir atbalstījusi Eiropas Komisija.

14-15.oktobrī Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā projekta ietvaros notika ceturtā starptautiskā biznesa sieviešu organizāciju tikšanās (piedalījās 12 dalībvalstis) kā laikā tika pārrunātas projekta aktivitātes.

Gada ilgajā projektā sadarbojoties partneriem - KARAT Coalition, WAD – Sieviešu alianse attīstībai (Bulgārija) and SEGE – Grieķijas sieviešu uzņēmēju asociācija – kā arī vairākiem informatīvajiem atbalstītājiem, to starpā arī biedrībai Līdere, tiks veicināta sapratne par dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgām tiesībām darba tirgū un uzņēmējdarbībā, kā arī stiprināta biznesa sieviešu loma. Projekts paredz veikt pētījumus 12 valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Čehijā, Ungārijā, Bulgārijā, Rumānijā, Latvijā, Slovākijā, Slovēnijā, Polijā, Maltā un Kiprā. Rezultāti tiks prezentēti konferencē Briselē, 2005. gada decembrī.

AFAEMME: http://www.afaemme.org
KARAT Coalition: http://www.karat.org
WAD: http://www.women-bg.org/index_en.html

 

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 7606110; fakss: (+371) 7606119