Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  Uzsākts jauns projekts
"Mainīgie stereotipi darba tirgū un uzņēmējdarbībā"
Pirmā starptautiskā biznesa sieviešu organizāciju tikšanās
Vidusjūras Biznesa sieviešu organizāciju asociācija AFAEMME (Association of Organizations of Mediterranean Business Women) uzsāk projektu "Mainīgie stereotipi darba tirgū un uzņēmējdarbībā", ko ir atbalstījusi Eiropas Komisija.

11-12.februārī Varšavā projekta ietvaros notika pirmā starptautiskā biznesa sieviešu organizāciju tikšanās (projektā piedalās 12 dalībvalstis) kā laikā tika pārrunātas projekta aktivitātes.

     Foto no Varšavas tikšanās:
     1    2    3    4    5    6   

Gada ilgajā projektā sadarbojoties partneriem - KARAT Coalition, WAD - Sieviešu alianse attīstībai (Bulgārija) and SEGE - Grieķijas sieviešu uzņēmēju asociācija - kā arī vairākiem informatīvajiem atbalstītājiem, to starpā arī biedrībai Līdere, tiks veicināta sapratne par dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgām tiesībām darba tirgū un uzņēmējdarbībā, kā arī stiprināta biznesa sieviešu loma. Projekts paredz veikt pētījumus 12 valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Čehijā, Ungārijā, Bulgārijā, Rumānijā, Latvijā, Slovākijā, Slovēnijā, Polijā, Maltā un Kiprā. Rezultāti tiks prezentēti konferencē Briselē, 2005. gada decembrī.

AFAEMME: http://www.afaemme.org
KARAT Coalition: http://www.karat.org
WAD: http://www.women-bg.org/index_en.html

 

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 7606110; fakss: (+371) 7606119