Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  “Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO”


Šā gada 8. martā Rēzeknē tika nodibināta jauna biedrība “Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO”.


Biedrība “Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO” ir dibināta Rēzeknē apvienojot 15 aktīvas Rēzeknes uzņēmējas, profesionāles un jaunietes. Oficiāli biedrība savu darbību ir uzsākusi šī gada 8.martā, kad tika reģistrēta uzņēmumu reģistrā. Biedrība “SENTIO” ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Rēzeknes reģiona sievietes – esošās un topošās uzņēmējas. Par darbības mērķiem biedrība ir izvirzījusi:

  • Celt sieviešu pašapziņu, radīt uzņēmumu veidošanai un jaunu darba vietu radīšanai labvēlīgu vidi;
  • Veicināt esošo un topošo sieviešu uzņēmēju savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu.
Biedrības „Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO”” valde:
valdes priekšsēdētāja: Inese Haite Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Biznesa centrs”;
valdes locekles:
    Jeļena Kovaļeviča SIA „FAST Rēzekne”;
    Anna Opolā SIA „Annas-V”;
    Sanita Puncule Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Biznesa centrs”;
    Ineta Brizga „Latgales attīstības aģentūra”.
Biedrības nosaukums “SENTIO” ir cēlies no latīņu valodas vārda sentio, kurš latviski nozīmē – pieredze. Tieši uz uzkrātās pieredzes vairošanu un nodošanu ir paredzēts balstīt biedrības darbību, ar mērķi palielināt sieviešu uzņēmēju īpatsvaru. Biedrības dalībnieces cenšas informēt par darbības mērķiem un motivēt arī citas sievietes uzsākt aktīvu darbu sabiedrības labā. Ņemot vērā, ka Rēzeknē ir augsts bezdarba līmenis ir svarīgi mudināt iedzīvotājus uzsākt jaunas aktivitātes kopējās labklājības veidošanā, izmantojot labās pieredzes nodošanas metodi.

Bierdība „Uzņēmīgo sieviešu klubs „SENTIO””

Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, LV 4600

Tālrunis 9400511, fakss 46 07637, e-pasts sentio@inbox.lv 

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 7606110; fakss: (+371) 7606119