Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  “Latvijas Mentoringa programmas prezentācija Helsinkos”

3. maijā, Somijas Sieviešu uzņēmēju aģentūras (Women’s Enterprise Agency) organizētajā ikgadējā uzņēmēju konferencē Aiva Vīksna, biedrības Līdere valdes priekšsēdētāja, prezentēja pirmo Latvijas Mentoringa programmu uzņēmējiem.
Ar prezentāciju angļu valodā variet iepazīties šeitMS Powerpoint
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju un Somijas Sieviešu uzņēmēju aģentūru.

Mentoringa programmas mērķis ir atbalstīt topošās un esošās uzņēmējas Latvijas pilsētās un laukos, paaugstināt sieviešu īpatsvaru kvalificētu uzņēmumu dibināšanā un jaunu darbavietu veidošanā, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un konsultācijas iespējas.

Visu šo gadu programmu pārraudzīs un konsultēs Somijas Sieviešu uzņēmēju aģentūra ar kuru biedrība “Līdere” šā gada 28. janvārī noslēdza sadarbības līgumu. 2003.gadā Somijas Sieviešu uzņēmēju aģentūra un tās izstrādātā mentoringa programma saņēma Eiropas Komisijas apbalvojumu kā «Labās Prakses» (Best Practice) piemērs sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanā.

Eiropas Komisija ir definējusi mentoringu kā efektīvu līdzekli uzņēmējdarbības vides attīstīšanai, bezdarbnieku skaita samazināšanai, kā arī uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai. Latvijā mentorings ir īpaši būtisks kā līdzeklis, kas ļauj esošajiem uzņēmumiem pārvarēt iespējamās grūtības, šķēršļus un turpināt attīstīties. 

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 7606110; fakss: (+371) 7606119